Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

5   методика сенсорно-координаторних тренажів за допомогою                   

                                  зорово-сигнальних сюжетів

Всі вправи базуються на зорово-пошукових стимулах. Під час тренажу діти виконують рухи очима, головою, тулубом. Загальна тривалість одного тренажу – до 1,5 хвилини. Кількість тренажів залежить від характеру уроку, стану працездатності дітей.

                                         Релаксаційна методика

Вправа «Пальминг»:

- учитель: «Закрийте очі, прикрийте їх долонями обох рук, пальці при цьому схрещені на чолі. Не натискайте на очне яблуко. Усуньте напругу в пальцях, розслабте зап’ястя, лікті й згадаєте щось приємне». Починає лунати медитативна музика – до 1-2 хвилин. Потім учні  приймають звичне положення, а вчитель запитує, що бачили учні. Якщо комусь вдалося побачити поле зору таким чорним, що найчорніше неможливо уявити, то вправу виконано правильно, ідеальний пальминг.

Отже, школа сприяння здоров’ю – соціальна інституція з проектування та реалізації різних форм активності, орієнтованих на здоров’я суб’єктів освітнього процесу. Пропонується класифікувати педагогічні технології в моделі школи сприяння здоров’ю на два класи – здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні. Саме така класифікація дозволить вчителеві оптимально функціонувати за двома напрямами щодо попередження порушень здоров’я учнів в умовах навчально-виховного процесу:

-  модернізація освітнього процесу на рівнях технологій, змісту, структури уроку та навчально-виховного процесу загалом;

-  розвиток нової свідомості особистості, яка пов’язана із збереженням і формуванням здоров’я кожного учня та вчителя (свідоме ставлення до особистого здоров’я).

Відповідно до першого напряму педагогам необхідно розробляти і впроваджувати систему уроків здоров’я, серед яких галузь «Фізична культура і здоров’я» має посісти пріоритетне місце. Другий напрям спрямований на створення умов для задоволення біологічної потреби учнів у руховій активності під час різних уроків.

Запропоновані шляхи оздоровчої діяльності педагогів щодо усунення негативних впливів на стан здоров’я та самопочуття учнів шкільного віку в процесі урочної діяльності сприятимуть підвищенню рівня пізнавальної активності учнів, їхньої мотивації на навчальну діяльність; усувають розбалансування емоційної сфери; оптимізують процес формування навичок активного і здорового способу життя (за умови комплексного впливу інших факторів щодо збереження та формування здоровя особистості). У зв'язку з останнім визначається напрям подальших досліджень за проблемою «Теорія та практика формування фізичного самовдосконалення учнів різного віку в умовах навчально-виховного процесу».