Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

4.    принципи і зміст діяльності валеолога в школі

Валеологія в школі викладається за наскрізною програмою для кожного класу, починаючи з 1-го. Наприклад, у 5-му класі читають 5 основних розділів:

Людина і здоров’я : Здорова людина як надскладна збалансована

біосоціальна система. Умови нормального формування й структурування органів і систем людини як умова формування здоров’я людини. Валеологічні особливості зумовленості розвитку та життєдіяльності людини природним і соціальним середовищем. Особливості формування здоров’я у віковому аспекті: дитинство, отроцтво, юність, зрілість, похилий вік. Свідома діяльність людини як форма власне людської активності.

Природні умови здоров’я. Характеристика природного

середовища людини. Вплив природного середовища (географічні та кліматичні особливості) на здоров’я людей. Денний біоритм здорової людини і його значення для здоров’я та підтримання оптимальної працездатності. Екологія як сукупність характеристик навколишнього середовища і як наука про нього. Шляхи запобігання та зменшення техногенного забруднення довкілля.

Соціальні умови здоров’я. Залежність стану здоров’я людей від

рівня розвитку суспільства та існуючих суспільних умов. Матеріальний добробут і здоров’я людини. Взаємини між людьми та їхній вплив на здоров’я. Сім’я як важлива умова формування здоров’я і життєдіяльності людини. Право людини на здоров’я. Лікувально-профілактичні заклади та їх місце в суспільній системі охорони здоров’я. Валеологічні аспекти образотворчого мистетства.

Етноздоров’я. Здоров’я народу і здоров’я людини, спільні риси

відмінності. Здоров’я народу України, його стан і перспективи. Національні звичаї та їх значення для формування здоров’я. Національний одяг, краса і валеологічна доцільність. Українська хата і побут як чинники здоров’я. Валеологічне призначення традиційних предметів домашнього вжитку. Валеологічні особливості українських страв. Здоров’я як проблема сучасної родини  в Україні.

Індивідуальне здоров’я. Особливості індивіда та його здоров’я.

Складові індивідуального здоров’я. Особливості індивідуального фізичного здоров’я. Поняття про статеве дозрівання. Харчування та індивідуальне здоров’я. Вікові особливості індивідуального здоров’я школяра в період статевого дозрівання. Здоровий спосіб життя школяра. Валеологічні аспекти особистої гігієни школяра в період статевого дозрівання. Правила утримання свійських тварин і догляду за кімнатними рослинами.