Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

3. підготовка спеціалістів - валеологів

Одним з основних завдань сучасної школи є розкриття особистого потенціалу людини, а однією з принципових умов цього є високий рівень її здоров’я, від стану якого залежить не тільки фізичний потенціал, а й повноцінність розгортання генетичної програми в часі, а також стан працездатності й формування життєвих і соціальних мотивацій та ін. Водночас освітнє середовище є одним із найсуттєвіших факторів ризику здоров’я дітей. Зокрема негативно впливають наступні чинники:

Інформаційні перенавантаження, кожні 10-12 років обсяг інформації у

світи подвоюється. Особливо тривожна ситуація виникає в іноваційних школах, де навантаження високе, створюється високий темп у навчальній роботі. Серед функціональних розладів у школярів часто спостерігаються порушення опорно-рухового апарату, хвороби системи травлення, зорового аналізатора, захворювання серцево-судинної та нервової систем.

Недосконала організація навчальної діяльності, не враховується віковий та

індивідуально-типологічний розвиток дітей, навантаження 9,3 год перевищує норму (7 год).  Розклад занять не відповідає цим вимогам. У ранковий час, коли працездатність учнів більш низька, ставлять найважчі уроки. Це веде до напруги розумової і психічної діяльності, до дезадаптації учнів.  Недостатньо регулюється періодичність, частота і кількість контрольних робіт, що викликає в учнів тривожність та неврози.

Недостатня рухова активність. У процесі еволюції становлення психічних

функцій живих організмів дуже тісно відбувалось відповідно до  рухової активності. Підвищити рухову активність учнів можна за рахунок активних перерв, проведення безпосередньо на уроках фізкультхвилинок, заохочення дітей до занять у шкільних спортивних секціях. Але в даний час  у процесі навчання дітей гіподинамія виявляється у 50\% 6-8 – річних, у 60\% 9-12 – річних і у 82\% старшокласників.  Усе це веде до функціональної дезорганізації організму, компенсаторної перебудови обміну речовин, зниження імунітету.

Не завжди обгрунтованим є перехід на 5-денний навчальний тиждень.

Авторитарно-репродуктивна система навчання, коли вчитель

перетворюється в автократа, наділеного стосовно учнів повним жорстким контролем. Своїми наказами й розпорядженнями він придушує ініціативу учнів й робить їх пасивними виконавцями своїх наказів. Учні втрачають  інтерес до навчання.

Низький рівень валеологічної компетентності вчителів і педагогів.

Відсутність у системі освіти  цілеспрямованого навчання методів зміцнення здоров’я привело до низького рівня культури здоров’я населення взагалі. Люди не здатні використати свій час для рекреації, зняття втоми й підготовки до наступного  етапу діяльності.  Формування валеологічної культури – це складний і тривалий час формування відповідальності й права людини на здоров’я.

Отже, освітнє середовище негативно впливає на здоров’я учнів, головною причиною цього явища є відсутність у суспільстві пріоритетів здоров’я. Вихід один – це навчання учнів, вчителів та адміністраторів шкіл основам здорової життєдіяльності через валеологічну освіту.