Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

Лекція  31.  валеологія гігієнічної культури й психогігієни

 Гігієнічна культура, особиста гігієна.

 Психогігієна дозрівання.

     3.   Шкала розвитку дівчинки й хлопчика.

      4.  Акселерація.