Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

2. екологія та адаптація: проблеми екологічної валеології

Здоров’я і хвороби як особливі стани людини пов’язані з адаптацією: чим краще адаптуються люди до природних і соціальних чинників, тим вищий показник здоров’я. Соціальна адаптація – це процес включення особистості у сіспільні відносини, моральні норми, ціннісні орієнтації, які відповідають природному середовищу, перебудова соціально-економічних відносин відповідно до рівня розвитку виробництіва.

Адаптивні можливості людини усе більше розширюються.  Так, від наших предків, які жили 10000 тому назад, ми відрізняємося підвищеною стійкістю до інфекційних захворювань. Завдяки специфічній вакцинації у людини утворюється стійкий імунітет до деяких інфекційних захворювань.

Проблема адаптації людини пов’язана з тим, що морфологічні особливості людини, які формувалися тисячеліттями, не можуть змінюватися з такою ж швидкістю, з якою змінюються  технологічні процеси й довкілля.

У ході еволюції у людини виробився соціальний спосіб адаптації, що базується на перебудові суспільних відносин до навколишньої природи й соціального середовища. Суб’єктом сорціальної адаптації може виступати як суспільство в цілому, соціальна група, так і окрема особистість.

У найближчому майбутньому практично на усіх рівнях будуть відбуватися процеси екологічної оптимізації, планування, наукової експертизи проектів, відмови від екологічно шкідливих виробництв, врахування рпозумної достатності, підтримки екологічного балансу, розвитку рекреації, екологізації медицини, зростання обсягу сервісу, зняття стресів у житті.  Люди ще не навчилися жити з розрахунку на далеку перспективу. Якби люди направили воєнні витрати на розвиток умов життя,  потреб, здоров’я й майбутнього, то досягли б значних успіхів. Але для цього потрібна продумана державна екологічна політика.

Для підвищення науковго потенціалу й екології  потрібні знання. У США на науку витрачається більше коштів, ніж у ФРГ, Франції, Японії, Великобританії разом взятих.

Екологія в СНД. Народжуються і ростуть ослаблені діти. Більше 70\% вагітних жінок і більше половини новонароджених мають відхилення у своєму здоров’ї.  Хронічні хвороби відмічаються у 15-20\% дітей дошкільнят і в половини дітей шкільного віку. Все частіше спостерігається затримка у фізичному й психічному розвитку (децелерація). Зростає кількість молодих людей, які не здатні за станом здоров’я до військової служби. Великі втрати несе населення працездатного віку через неприродню смертність, викликану нещасними випадками, насиллям, травматизмом, вбивствами й самогубством, алкоголізмом

і наркоманією.

         В значній мірі усе це викликано забрудненням територій солями важких металів, пестицидами та ядохімікатами. Половина населення вживає воду, яка не відповідає гігієнічним вимогам. Забруднення повітря у десятки разів перевищує допустимі концентрації. Склалася реальна небезпека для виживання й збереження генофонду й майбутнього країни.