Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

Лекція 27.  екологічна валеологія

   1.  Природне і соціальне в житті людини.

 2.  Екологія та адаптація: проблеми екологічної валеології.