Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

5. сімейна валеологія

Сім’я — це маленька соціальна група, в ній організується особистий побут. Сім’я поєднує в собі біологічні й соціальні, економічні й моральні, ідеологічні й психологічні відносини. Сучасна сім’я відрізняється від  сім’ї попередніх формацій. Стара будувалась на економічній основі, а нова – на духовній. Виділяють три основні функції сім’ї:  демографічна – у наш час для неї характерно зниження народжуваності;

охорона здоров’я членів сім’ї: вона сприятливо впливає на розвиток дитини. Але сімейний клімат може  як позитивно, так і негативно впливати на показники здоров’я дитини;  виховна – важлива функція сім’ї. В соціалізації дитини вона є основною, бо батьки виховують дитину.

Розрізняють повні й неповні сім’ї. Фактори, які негативно впливають на здоров’я дитини:

погані матеріальні й побутові умови, батьки працюють на шкідливих для здоров’я виробництвах, навчаються;

багатодітні сім’ї, відсутність когось із батьків, вроджені хвороби або дефекти розвитку дітей, смерть дітей до року;

зловживання спиртними напоями батьками, табаком під час вагітності, в період годування грудьми, вживання наркотиків, психічні відхилення у батьків, низький освітній рівень батьків;

сім’ї наркоманів, алкоголіків, тих хто  сидить у тюрмі;

сім’ї, що виховують інвалідів та сиріт;

сім’ї, що проживають у поганих матеріально – побутових умовах;

сім’ї неповні, багатодітні, юних матерів;

сім’ї,  де  жорстоко  поводяться з дітьми.