Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Тема 1.  джерела та історія розвитку валеології
Читать: 1. вступ до валеології
Читать: 2. джерела та історія розвитку валеології
Читать: 3.  технології валеології та їх реалізація
Читать: Тема 2.  валеологія як наука про індивідуальне здоров’я людини
Читать: 1. предмет і структура валеології як науки
Читать: 2. категорії “здоров’я, хвороба, третій стан”, взаємозв’язок між ними
Читать: 3. об’єкт валеології. методологічні основи валеології
Читать: 4. основні поняття валеології та її особливості стосовно гігієни.
Читать: Тема 3. людина та її здоров’я з позиції системного підходу
Читать: 1. людина як система
Читать: 2. розуміння цілісності людини
Читать: 3. людина і світ
Читать: 4.   стародавні холістичні системи
Читать: 5.  поняття  про саногенез
Читать: Тема 4.  діагностика  рівня індивідуального  здоров’я
Читать: Класифікація діагностичних моделей
Читать: 2. визначення біологічного віку
Читать: Тема 5.  донозологічна  характеристика функціональних  систем організму
Читать: 1. діагностика рівня здоров’я за резервами  біоенергетики
Читать: 2. оцінка енергопотенціалу (резервів біоенергетики) на рівні організму.
Читать: 3.  Інформативність рівня соматичного здоров’я, який визначається за резервами біоенергетики
Читать: Тема 6. прогнозування здоров’я
Читать: Прогнозування здоров’я
Читать: 2. психосоматична конституція людини як прогностичний фактор                 
Читать: 3.  тип кровообігу як критерій прогнозу
Читать: 4. фактори ризику виникнення захворювань
Читать: 5. про “безпечний рівень здоров’я людини”
Читать: Тема  7. основні принципи формування здоров’я
Читать: Поняття про формування здоров’я
Читать: 2. формування фізичного здоров’я в внутрішньоутробному періоді
Читать: 3. основні критичні періоди розвитку
Читать:  4.   фактори ризику у внутрішньоутробному періоді  розвитку
Читать: 5. основні принципи формування фізичного здоров’я
Читать: 6.   основні принципи формування психічного здоров’я
Читать: Тема 8.  Інтегративний підхід до управління здоров’ям
Читать: 1. організм людини – цілісна система, тобто внутрішньо єдина.
Читать: 2. оптимізація життєвого простору людини
Читать: 3. збереження і зміцнення біополя людини
Читать: Тема  9. біологічний потенціал здоров’я: спадковість, конституція, ритми та їхній вплив на життя людини
Читать: Генетика і здоров’я
Читать: Біологічні ритми:  вплив на життя і здоров’я людини
Читать: Тема 10. валеологічні аспекти репродуктивного здоров’я
Читать: Репродуктивний потенціал
Читать: 2.      генетична, сексуальна і психологічна сумісність
Читать:  3.   статева культура
Читать: 4.  психологічна підтримка батьків
Читать: Тема 11. репродуктивна функція і статева поведінка людини.              
Читать: Нейро-гормональна основа сексуальності людини.
Читать: 2. етапи формування психології статі у дітей і підлітків
Читать: 3.   причини виникнення гомосексуальності
Читать: Зародження емоційності
Читать: Тема  12.  психічне здоров’я
Читать: 1. визначення поняття “психічне здоров’я”, його структура і зміни
Читать: 2. акцентуації характеру
Читать: Тема 13. роль вищих психічних аспектів у збереження і                          
Читать: 1.   сучасне уявленя про поняття здоров’я
Читать: 2.  надсвідомість і здоров’я.
Читать: 3.   сила підсвідомості та наміру
Читать:         тема 14.  шляхи збереження здоров’я і психовалеологія як цінність                                           людського життя
Читать: 1. цінність людського життя
Читать: 3.  психовалеологія
Читать: 4. спокуса й валеология покаяння
Читать: Тема 14.  оздоровчий  вплив  фізичних  вправ
Читать: 2. механізми оздоровчої дії фізичних вправ
Читать: 3. роль фізичної активності в розвитку перехресної адаптації
Читать:  4.фізичні вправи та функціональні резерви організму
Читать: 5. вплив фізичних тренувань на систему імунітету
Читать: 6. оздоровчі фізичні фактори
Читать: 7. самоконтроль  за фізичним навантаженням
Читать: 8. методи загартовування
Читать: Тема 16.   дихання  як спосіб оздоровлення
Читать: 1. регуляція дихання
Читать: 2. дихання як спосіб оздоровлення
Читать:  3.  парадоксальна дихальна гімнастика за о.  м.  стрельніковою
Читать: 4. парадоксальна дихальна гімнастика за к.  п.  бутейком
Читать: 5. оздоровча дихальна гімнастика за  м.  г. триняком
Читать: 6. дозована лікувальна ходьба
Читать: Тема 17.   багаторівнева система оздоровлення
Читать: 1. особливості системи
Читать: 2. напрями роботи з оздоровлення
Читать: Наш організм здатний до самовідновлення
Читать: 4. основні правила, заповіді та заборони  
Читать: 5.  вправи для хребта
Читать: Тема 18. основи  пІдтримки здорового стану хребта
Читать: 2. функції хребта
Читать: 3. передумови розвитку патологічних змін у хребті
Читать:  4.ичини та фон для розвитку остеохондрозу
Читать: 6 вправи для підвищення еластичності м’яких тканин і суглобових утворень.
Читать: 7. профілактика патології хребта
Читать: Тема 19.  закономірності формування  правильної постави    засобами  фізичної культури
Читать: 1. діагностика порушень та умови формування  постави учнів
Читать: 2. сила життя в здоровому хребті
Читать: Тема 20.  лікувальний та гігієнічний масаж
Читать: 1. Історія виникнення масажу
Читать: 2. масаж і його дія на організм людини
Читать: 3. види масажу: лікувальний, гігієнічний      
Читать: Лекція 21. валеологічні основи сексологія
Читать: 1.  кохання вчора, сьогодні і завжди
Читать:  2.    десять секретів кохання
Читать: 3. шлях до щастя у сім’ї
Читать: 4. валеологія і сексологія
Читать: 5.  психогігієна статі
Читать: 6. сексуальна культура
Читать: 7. сексуальне здоров’я
Читать: Сифіліс (люес)
Читать:  2. гонорея
Читать: 3. снІд — синдром набутого імунного дефіциту
Читать: 4. генітальний герпес
Читать: 5. хламідіози
Читать:  6. трихомчнози
Читать: 7. заходи боротьби із захворюваннями, які переда­ються статевим шляхом
Читать: Лекція   23.  Інфекційні хвороби
Читать: 1. особливості інфекційних захворювань
Читать: 2.    віспа та вакцинація
Читать: 3. холера та її профілактика
Читать: 4.  Історія боротьби зі сказом
Читать: 5. дифтерія
Читать: 6. кір і краснуха
Читать: 7. епідемічний паротит  і  вітряна віспа
Читать: 8. скарлатина, коклюш і грип
Читать: 8.  скарлатина, коклюш і грип
Читать: Лекція 25.  валеологія харчування
Читать: 1. розумне харчування за г. малаховим
Читать: 2. негативана дія переїдання
Читать: 3. регуляція вживання їжі
Читать: 4. захворюваність населення як наслідок неповноцінного харчування
Читать: 5.  біологічно активні добавки (бади) та оптимізація харчування
Читать: Лекція 26.  мудрість здоров’я: культура і спосіб життя людини
Читать: 1. здоров’я індивідуальне й популяційне
Читать: 2.  творчість як атрибутивна властивість нормального життя
Читать: 3. розвиток особистості — принцип профілактичної медицини
Читать: 4. спосіб життя і східні рецепти культури здоров’я
Читать: 5. сімейна валеологія
Читать: 6. мотивація одруження
Читать: Лекція 27.  екологічна валеологія
Читать: 1. природне та соціальне у житті людини
Читать: 2. екологія та адаптація: проблеми екологічної валеології
Читать: Лекція 28.  очистка організму за н. семеновою
Читать: Школа здоров’я «надежда».
Читать: Очищення організму від паразитів
Читать: 3.   лікувальні харчі
Читать: Тема  29.    сенс життя людини
Читать: 1. сенс, цінність життя і здоров’я
Читать: 3. спокуса: алкоголь та інші токсиканти
Читать: Лекція 30. виховання дітей у сім’ї
Читать: Діти і сім’я
Читать: 2. стилі виховання
Читать: 3. найскладніший період розвитку дитини
Читать: 4. соціальна ситуація у созалежній сім’ї
Читать: Лекція  31.  валеологія гігієнічної культури й психогігієни
Читать: 1. гігієнічна культура, особиста гігієна
Читать: 2. психогігієна дозрівання
Читать: 3. шкала розвитку дівчат і хлопців
Читать: 4.  акселерація
Читать: Тема 32.  методика викладання валеології
Читать: 1. основи методики викладання валеології в школі
Читать: 2.   проблеми формування валеологічної свідомості
Читать: 3. підготовка спеціалістів - валеологів
Читать: 4.    принципи і зміст діяльності валеолога в школі
Читать: 5.  психовалеологічні аспекти корекційної та рекреаційної роботи
Читать: Лекція 33. шляхи збереження й формування здоров’я учнів у навчально- виховному  процесі
Читать: Вплив процесу навчальної діяльності на здоров’я учнів
Читать: 2. характерні ознаки уроків здоров’я
Читать: 3  біоритмологічна методика
Читать: 4 методика «гімнастики мозку»
Читать: 5   методика сенсорно-координаторних тренажів за допомогою                   
Читать: ЗмІст