Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій - Навчальний посібник (Д. В. Зеркалов)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Лекція №1
Читать: 1. основні положення навчальної дисципліни бжд
Читать: 2. основні поняття та визначення
Читать: 3. класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів
Читать: 4. концепція прийнятого (допустимого) ризику
Читать: Лекція №2
Читать: 5. системний аналіз у безпеці життєдіяльності
Читать: 6. принципи, методи та засоби забезпечення безпеки  життєдіяльності людини
Читать: 7. класифікація основних форм діяльності людини
Читать: 7. класифікації надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру за їх рівнями
Читать: Лекція 3. природні загрози та характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки
Читать: Загальні відомості
Читать: Літосферні небезпеки
Читать: Атмосферні небезпеки
Читать: Космічні небезпеки
Читать: Біологічні небезпеки
Читать: Тваринний та рослинний світ
Читать: Лекція 4.  техногенні небезпеки та їх наслідки
Читать: Механічні небезбеки
Читать: Механічні коливаня
Читать: Іонізуючі випромінювання
Читать: Джерела забруднення
Читать: Захист від випромінювань
Читать: Електробезпека
Читать: Основні причини ураження електричним струмом.
Читать: Лекція № 5. безпека життєдіяльності в умовах екстремальних і надзвичайних ситуацій
Читать: 1. загальні поняття і визначення, класифікація
Читать: 2. вогнище хімічного ураження (вху)
Читать: 3. вогнище (зона) радіоактивного забруднення
Читать: 4. вогнища ураження природного характеру
Читать: 5. надзвичайні ситуації на транспорті
Читать: Лекція № 6. правова основа організації безпеки життєдіяльності
Читать: Загальні положення
Читать: 1. конституція україни
Читать: 2. основа національної безпеки україни
Читать: 4. надзвичайний стан
Читать: 5. порядок класифікації надзвичайних ситуацій  техногенного  та природного характеру за їх рівнями
Читать: 6. правові засади цивільного захисту
Читать: 7. захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Читать: 8. захист населення від інфекційних хвороб
Читать: 9. охорона праці
Читать: 10. охорона навколишнього природного  середовища
Читать: Лекція № 7. управління безпекою життєдіяльності
Читать: 1. загальні положення
Читать: 2. управління безпекою життєдіяльності в україні
Читать: 3. Єдина державна система запобігання надзвичайних ситуацій в україні
Читать: 4. функціональна підсистема єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
Читать: 6.  організація роботи з профілактики невиробничого  травматизму
Читать: 7. державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності
Читать: 9. національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища