Grammar Resource Book - Посібник (Левашов О.С.)

 передмова

Ця збірка є спробою створити корисний текстовий ресурс з англійської мови для тих, хто навчаються права в Харківському національному університеті внутрішніх справ. В посібнику зібрана велика кількість ізольованих оригінальних речень, взятих з автентичних англомовних текстів юридичної та поліцейської спрямованості.

Речення розташовані за головними граматичними темами, які охоплюють систему англійських часів, пасивний стан, модальні дієслова, безособові форми дієслова тощо. Наведені речення штучно виділені таким чином, що вони містять лише одну граматичну трудність, а саме ту, якій присвячений конкретний розділ. Крім тієї труднощі, на яку цілеспрямована головна увага, в реченнях може, там, де це необхідно, бути присутнім інший граматичний матеріал, але лише той, що вже був вивчений в попередніх розділах.

При цьому слід підкреслити, що речення не були адаптовані і лише в окремих випадках зазнали незначного скорочення. Їх розподіл за темами приблизно відповідає реальному співвідношенню частотності граматичних явищ e текстах юридичного характеру. Відокремлення кожного граматичного явища, наданого в природному контексті, створює можливості для найбільш ефективного його засвоєння, а великий обсяг текстового матеріалу дозволяє сформувати відповідні автоматизми.

Насиченість речень спеціалізованою лексикою юридичної та поліцейської спрямованості та її значна повторюваність створюють умови для значного збільшення словарного запасу тих, хто навчається, що потенційно є додатковим результатом роботи з посібником.

В кожному розділі спеціалізованому фаховому матеріалу (підрозділ “Law”) передують речення, взяті з загальнонаукової, популярної або художньої літератури (підрозділ “General”), а в початкових розділах – декілька штучних речень ілюстративного та навчального характеру. На початку розділу в максимально спрощеному та схематичному вигляді наведені основні відомості про граматичне явище, якому цей розділ присвячений.

Даний посібник може бути використаний безпосередньо для навчання граматичного матеріалу і перекладу наведених речень або як корисне та багате ресурсне джерело для створення різноманітних вправ, завдань, контрольних робіт, тестів та інших навчальних матеріалів.

Збірка призначена в першу чергу для слухачів магістратури та ад’юнктури/аспірантури, може бути використана на заняттях з курсантами та студентами, а також під час самостійної роботи над удосконаленням навичок володіння англійською мовою.