Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: І. загальні положення
Читать: ІІ. вимоги до рівня освіти вступників
Читать: ІІІ. фінансування підготовки фахівців
Читать: Iv. строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Читать: V. порядок прийому заяв і документів для вступу до київського національного університету імені тараса шевченка
Читать: Vi. вступні випробування та конкурсний відбір
Читать: Vii. цільовий прийом до київського національного університету імені тараса шевченка на основі повної загальної середньої освіти
Читать: Viii. зарахування за співбесідою вступників на основі повної загальної середньої освіти
Читать: Ix. зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
Читать: X. зарахування поза конкурсом
Читать: Xi. право на першочергове зарахування
Читать: Xii. формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
Читать: Xiii. надання рекомендацій для зарахування
Читать: Xiv. реалізація права вступників на основі повної загальної середньої освіти на вибір місця навчання
Читать: Xv. коригування списку рекомендованих до зарахування
Читать: Xvi. наказ про зарахування
Читать: Xvii. особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах україни
Читать: Xviii. додаткове зарахування до київського національного університету імені тараса шевченка та зберігання робіт вступників
Читать: Xix. забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до київського національного університету імені тараса шевченка
Читать: Додаток 1 до правил прийому до київського національного університету імені тараса шевченка в 2012 році
Читать:  додаток 2 до правил прийому до київського національного університету імені тараса шевченка в 2012 році
Читать:  додаток 3 до правил прийому до київського національного університету  імені тараса шевченка в 2012 році
Читать: Додаток 4 до правил прийому до київського національного університету  імені тараса шевченка в 2012 році
Читать: Додаток 5  до правил прийому до київського національного університету імені тараса шевченка в 2012 році
Читать: Додаток 6 до правил прийому до київського національного університету  імені тараса шевченка в 2012 році
Читать: Додаток 7 до правил прийому до київського національного університету  імені тараса шевченка в 2012 році
Читать: Додаток 8 до правил прийому до київського національного  університету імені тараса шевченка в 2012 році
Читать: Додаток 9 до правил прийому до київського національного  університету імені тараса шевченка в 2012 році