Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

Список літератури

 

Колесніков В.О., Мазуренко В.О., Петренко В.М. Управління повсякденною діяльністю підрозділів в мирний час: Підручник. – Суми: Слобожанщина, 2001.-483с.

Статути Збройних Cил України. К.: Видавництво „Варта”, 2004.-499с.

Свідлов Ю.І., Ляпа М.М., Мазуренко В.О., Петренко В.Н., інші: Посібник для випускника ВВНЗ з організації повсякденної діяльності підрозділів: Методичний посібник. – Суми: Видавництво СумДУ, 2005.-422 с.

Нещадим М.І., Колесніков В.О., Мазуренко В.О., Супрун В.М. Основи управління та прийняття рішень у військовій справі: Підручник. – Суми: Слобожанщина, 2000.-375с.

Барабанщиков А.В., Давыдов В.П., Утлык Є.П., Феденко М.Ф. Военная педагогика и психология: Учебник. – Москва: Военное издательство, 1986.-240с.

Багдасаров Л.М. Воєнна психологія і педагогіка: Курс лекцій. Суми: друкарня СВАКУ, 1996.-141с.

Смолянюк В.Ф.Політологія: Підручник. – Вінниця: Видавництво „Нова книга”, 2002.-445с.

Біла книга 2005: Щорічник. – Київ: Видавництво „Заповіт”, 2006.-134с.