Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

Закінчення

 

У посібнику здійснено узагальнення позитивного досвіду та результатів багаторічної практики і наукових досліджень з питань:

управлінської діяльності командира;

науково-психологічних основ вивчення особистості воїна та військового колективу;

активних форм та методів навчання;

організації і проведення виховної роботи в підрозділі;

служби військ як складової повсякденної діяльності підрозділів (частин);

морально-психологічної підготовки особового складу та ін.

Під час розкриття змісту навчально-методичного посібника були використані підручники та посібники, що розроблені на кафедрі військової підготовки, в інших військових організаціях.

Автор сподівається, що більшість рекомендацій, наведених у посібнику, буде використано читачами в практичній роботі та навчанні.

Розглянуті в цьому посібнику питання воєнної політики держави, положень Воєнної доктрини України та концепції національної безпеки, на думку автора, дадуть читачам уявлення про політику нашої держави на міжнародній арені, про розбудову сучасних Збройних Cил, про напрями діяльності країни у сфері воєнної політики на перспективу.

Отримання нових науково-педагогічних позитивних результатів надасть можливість розширити та уточнити деякі положення й рекомендації, що наведені в посібнику. Автор сподівається одержати від читачів конструктивні пропозиції та зауваження.