Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

7.3 морально – психологічне забезпечення  вартової служби

      

        Несення вартової служби потребує від військовослужбовців максимальної віддачі фізичних та моральних сил. У зв’язку з цим набуває особливої ваги діяльність командирів усіх рівнів щодо морально-психологічного забезпечення вартової служби.

        Головними завданнями морально-психологічного забезпечення вартової служби є:

 виховання у військовослужбовців розуміння мети, важливості, юридичної і моральної відповідальності за виконання вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Cил України;

формування в особового складу високих морально-вольових та психологічних якостей, стійких навичок дії зі зброєю в руках;

постійне вивчення та аналіз індивідуально-психологічних якостей військовослужбовців, коригування їх психологічного стану;

запобігання злочинам та подіям під час несення вартової служби;

аналіз й урахування умов несення вартової служби, їх максимальне наближення до реальних.

        Підбір та розподіл особового складу, який заступає до несення служби, проводиться командирами підрозділів, від яких призначається варта із залученням фахівців органів виховної роботи.

        На етапі підбору та розподілу особового складу важливе значення мають:

вивчення індивідуальних соціально-психологічних якостей особистості;

психологічна підготовка особового складу до виконання завдань варти;

аналіз ходу адаптації до умов служби;

виявлення осіб, які належать до „групи ризику”.

Жоден військовослужбовець, віднесений до „групи ризику”, не повинен допускатися до несення служби у варті.

Документація з організації виховної роботи у варті має містити:

перелік основних заходів з виховної роботи, які проводяться у варті;

пам’ятку начальнику варти з організації виховної  роботи з особовим складом;

пам’ятку редактору бойового листка варти;

план-завдання активу варти;

пам’ятку агітатору зміни варти.

Пам’ятка начальника варти з організації виховної роботи з особовим складом варти

 Начальник варти зобов’язаний:

брати участь у доборі посадових осіб варти, у розподілі особового складу на постах та змінах, при цьому особливу увагу звертати на добір особового складу для охорони найбільш важливих об’єктів;

брати участь у призначенні активу варти (агітатори змін, редактор бойового листка);

організувати та особисто проводити бесіди з вартовими щодо вимог Законів України, наказів Міністра оборони України, Статутів Збройних Cил України, табеля постів, при цьому звернути особливу увагу на вартових, які заступають уперше;

організувати та особисто проводити з вартовими тих змін, які не сплять, бесіди за матеріалами газет і журналів, про героїчні подвиги чатових, про події у державі та за кордоном, про досвід несення служби кращими воїнами;

керувати роботою активу варти: ставити завдання редактору бойового листка на випуск бойових листків, за необхідності – листків-„блискавок”, агітаторам змін – на проведення бесід за визначеною тематикою, контролювати їхню роботу;

організовувати прослуховування радіопередач українського радіо, перегляд телепередач телебачення України;

організувати забезпечення особового складу варти якісною гарячою їжею, особливо тих, хто змінився з постів;

піклуватися про відпочинок особового складу варти;

стежити за станом здоров’я вартових;

організовувати дотримання встановлених санітарно-гігієнічних норм у приміщенні варти;

проводити індивідуальні бесіди з вартовими, уважно вивчати настрій кожного з них, а також варти в цілому, не допускати виникнення конфліктних ситуацій;

підбивати підсумки несення служби на постах після кожної зміни;

під час підбиття підсумків несення служби оцінити виконання обов’язків кожним військовослужбовцем, дати оцінку активу варти;

подбати про розміщення підсумкового бойового листка варти у приміщенні підрозділу.

 

Питання для повторення та самоконтролю

 

Служба військ, визначення, сутність.

Організація вартової служби (що містить).

Організація вивчення, добору та підготовки особового складу варт.

Дати характеристику станам підготовки варт.

Практичні заняття з особовим складом варт, характеристика, навчальні місця.

Організація внутрішньої служби, визначення.

Що передбачає внутрішня служба?

Головні завдання морально-психологічного забезпечення вартової служби.

Перелік основних заходів з виховної роботи, що проводяться у варті начальником варти.