Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

7.2 організація вартової та внутрішньої служб

 

7.2.1 Організація вартової служби

 

Вартова служба організовується з метою охорони та оборони військових об’єктів, Бойових Прапорів та осіб, яких утримують на гауптвахті (у дисциплінарній частині), на підставі вимог Статутів Збройних Cил України, керівних документів Міністерства оборони України, начальника генерального штабу Збройних Cил України наказів Міністра оборони України.

Організація вартової служби в Збройних Cилах України здійснюється на підставі частини 2 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Cил України, Інструкції про організацію вартової служби у Збройних Cилах України, введеною в дію наказом Міністра оборони України.

Організація вартової служби передбачає:

розроблення і затвердження розкладу варт із зазначенням військових об’єктів і сил, якими кожен з них повинен оборонятися;

складання відомості наряду варт;

складання табеля постів із зазначенням, що саме підлягає охороні та обороні на кожному посту та конкретних умов несення на посту служби, час, упродовж якого чатовому дозволено вести спостереження з вишки, відстані, ближче за які чатовому заборонено допускати до поста сторонніх осіб. Порядок дій чатового під час нападу на пост, на сусідні пости, під час пожежі на посту, випадки, при яких чатовому дозволено застосовувати зброю;

складання схеми розміщення постів, на яких вказуються межі постів, межі заборонених зон, види огорожі, маршрути прямування змін до постів, маршрути прямування чатових вдень і вночі, місця розташування окопів, спостережних вишок, засобів зв’язку, сигналізації, пожежогасіння, постів вартових собак, найнебезпечніші підходи до постів;

розроблення інструкцій начальникам варт, у яких визначаються особливі обов’язки начальника варти щодо охорони та оборони об’єктів, доручених варті; вказівки до посилення охорони на ніч і в негоду, вказівки про порядок відкриття ящиків з боєприпасами, дії варти в разі нападу на об’єкти, що охороняються, пожежі, стихійного лиха, дії за сигналом бойової тривоги;

добір особового складу до несення вартової служби;

теоретичну підготовку варт;

практичні заняття на вартовому містечку;

проведення розводу варт;

прийом новою вартою об’єктів під охорону;

контроль за несенням служби вартою;

підбиття підсумків несення служби вартою;

щомісячний аналіз стану вартової служби та вироблення пропозицій щодо її покращання.

Ретельний добір, розстановка і вміла підготовка особового складу до несення  вартової служби є основою успішного виконання бойового завдання.

Командири військових частин і підрозділів, від яких споряджаються варти, несуть відповідальність за добір особового складу і підготовку його до несення служби.

Організацію вивчення добору та підготовку особового складу варт проводять відповідно до вимог наказу Міністра оборони України. Вартова служба у військовій частині організовується на підставі рішення командира військової частини, до якого входять наказ про організацію служби військ і бойового навчання, розклад варт, відомість гарнізонного (добового) наряду; табелі постів, схеми розміщення постів; інструкції начальникам варт; графіки перевірки варт особовими особами (щомісячні).

У наказі щодо вартової служби повинні бути зазначені:

 

склад варт, їхнє озброєння та порядок відпочинку;

час, місце і порядок проведення занять з теоретичної та практичної підготовки варт, керівники занять і начальники служб, які залучаються до їх проведення;

порядок підготовки варт з охорони і супроводу військових вантажів, конвоювання (супроводження) засуджених військовослужбовців (у разі потреби);

необхідну кількість зброї та запас бойових патронів для несення вартової служби і виконання завдань щодо посилення охорони об’єктів варт;

черговий підрозділ, порядок його виклику та озброєння;

час і місце проведення медичного огляду особового складу варт;

порядок та періодичність проведення практичних тренувань щодо спільних дій варти та чергового підрозділу (підрозділу посилення охорони);

порядок забезпечення особового складу варт  додатковим харчуванням;

час та місце підбиття підсумків несення служби у варті;

військовослужбовці, які допущені до несення служби начальниками варт та чатовими з охорони найбільш важливих постів;

комісію щодо вивчення та допуску військовослужбовців до несення вартової служби;

відповідальних за підтримання у належному стані об’єктів навчально-матеріальної бази вартової служби.

 

7.2.2 Організація вивчення, добору та підготовки особового складу варт

 

            Робота щодо допуску молодого поповнення до несення вартової служби проводиться двічі на рік після закінчення його підготовки, проведення спеціальних занять з вивчення вимог Статутів Збройних Cил України, табелів постів, інструкцій варт, ознайомлення з розташуванням постів та особливостей охорони об’єктів. Ця робота здійснюється спеціально призначеними комісіями на чолі із заступниками командирів з’єднань, військових частин, начальників військово-навчальних закладів, військових навчальних підрозділів, медичних працівників, офіцерів відділів гуманітарних питань, служби озброєння та військових юристів. У ці самі терміни здійснюється переатестація військовослужбовців строкової служби та служби за контрактом, які залучаються до несення служби у вартах.

            Призначені комісії повинні:

всебічно вивчати ділові, моральні та психологічні якості, фізичний та сімейний стан військовослужбовця;

проводити поглиблене медичне обстеження особового складу;

перевірити засвоєння вимог військових Статутів Збройних Cил України, особливих обов’язків згідно з табелями постів та інструкцій варти, положень законів України про відповідальність за порушення правил несення вартової служби, викрадення зброї, боєприпасів та військового майна;

перевіряти знання матеріальної частини штатної зброї, результати виконання практичних стрільб та результати здачі заліків з фізичної підготовки.

За результатами роботи комісії складається акт, який подається на затвердження командиру військової частини.

Допуск військовослужбовців до несення вартової служби здійснюється згідно з наказом командира військової частини на підставі затвердження акта, у якому повинні бути висновки про допуск до несення служби у варті за кожного військовослужбовця. До акта додаються відомості результатів здачі заліків зі знань військовослужбовцями вимог Статутів Збройних Cил України, табеля постів та інструкцій, законів України про відповідальність за порушення правил несення вартової служби, викрадення зброї, боєприпасів та військового майна, матеріальної частини стрілецької зброї, заходів безпеки під час поводження з нею, а також відомості результатів виконання практичних стрільб, заліків з фізичної підготовки. Зазначені відомості готуються командирами підрозділів, за результатами проведення спеціальних занять з підготовки особового складу до несення вартової служби і подаються до призначеної комісії для використання у роботі з вивчення військовослужбовців та прийняття остаточного рішення щодо їх допуску до несення служби у варті. Витяги з цього наказу та списки військовослужбовців, які за своїми психологічними якостями не можуть бути допущені до несення вартової служби, повинні бути в командирів підрозділів, від яких споряджаються варти, у штабах батальйонів (дивізіонів), військових частин і начальників медичних служб.

У разі переведення військовослужбовців строкової служби та служби за контрактом з інших військових частин їхній допуск до несення вартової служби здійснюється у такому самому порядку, але не раніше ніж через місяць з дня прибуття до військової частини.

Військовослужбовці, які прибувають з відпусток, довгострокових відряджень, а також після лікування у медичних закладах, залучаються до несення служби у варті тільки після їх адаптації у військових колективах, виконанні ними практичних стрільб зі штатної зброї і не раніше ніж через тиждень із дня повернення.

Список військовослужбовців, які залучаються до несення вартової служби зі зброєю, повинен узгоджуватися з підрозділом військової контррозвідки Служби безпеки України.

Не менше двох разів на рік з усіма військовослужбовцями, які призначаються начальниками варт, проводяться планові практичні заняття, приймаються заліки зі знань обов’язків. Їх медичне обстеження проводиться не рідше двох разів на рік.

Молодші офіцери і прапорщики та ті, які переведені з інших військових частин, призначаються начальниками варт тільки після їх адаптації у військовому колективі, проведення з ними спеціальних занять з вивчення вимог  Статутів Збройних Cил України, інструкції начальника варти, табеля постів та особливостей охорони постів і об’єктів, що охороняються. Призначення їх помічниками начальника варти з метою стажування не допускається.

Практичні стрільби зі штатної зброї організовуються і проводяться:

з військовослужбовцями усіх категорій, які залучаються до несення вартової служби, – не менш як один раз на місяць;

зі стрільцями воєнізованої охорони – не менш як двічі у півріччі у години занять згідно з програмою підготовки особового складу воєнізованої охорони.

Наказами начальників гарнізонів визначаються час і місце виконання практичних стрільб підрозділами воєнізованої охорони з’єднань військових частин, закладів, установ, організацій та підприємств Міністерства оборони України, що дислокуються у гарнізоні.

На всіх військовослужбовців строкової служби та служби за контрактом у штабах батальйонів (дивізіонів) або у командирів окремих рот (батарей) військової частини заводяться особові справи, в яких повинні бути:

дві фотокартки військовослужбовця (розміром 9х12 см);

автобіографія військовослужбовця;

довідка про склад сім’ї з адресами і телефонами усіх близьких родичів, які мешкають поблизу місця проходження служби військовослужбовцем;

характеристика з останнього місця служби, навчання (роботи) до призову до Збройних Cил України (за запитами командирів підрозділів);

характеристики, які надані командиром підрозділу за підсумками кожного періоду;

медична характеристика з висновками медичної комісії про стан здоров’я  військовослужбовця і допуск його до несення вартової служби;

дані з районних військових комісаріатів щодо перебування військовослужбовця на обліку у районних відділах (управліннях) управління (Головного управління) внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, наркологічних диспансерах, психіатра і невропатолога за місцем його мешкання перед призовом до Збройних Cил України;

листи з відповідями батьків військовослужбовця на запити щодо  особливостей його характеру;

листи індивідуальних співбесід та висновки щодо індивідуальних соціально-психологічних якостей військовослужбовця на підставі проведених анкетувань, тестувань та спостережень;

аркуш з особистим підписом про доведення вимог статей Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за військові злочини, наказів про засудження військовослужбовців за скоєння злочинів, а також вимог заходів безпеки.

У ході службової діяльності за результатами проведення індивідуальної виховної роботи, соціологічних досліджень, психологічних та медичних обстежень військовослужбовця  командир роти (батареї) вносить у документи особової справи відповідні зміни, що сталися в родинному, морально-психологічному стані та стані здоров’я  цього військовослужбовця. На їх підставі у разі необхідності відповідними посадовими особами батальйону (дивізіону) або військової частини приймається рішення про недопущення військовослужбовця до несення служби у варті.

Матеріали особистих справ використовуються під час вивчення, добору та допуску військовослужбовців до несення вартової служби.

 

Підготовка варт організовується та проводиться у три етапи.

 

Перший етап. За дві-три доби до заступання у наряд командиром роти (батареї) або батальйону (дивізіону) із залученням заступника командира роти (батареї) або батальйону (дивізіону) з виховної роботи, командирів взводів, призначеного начальника варти, старшини підрозділу та санітарного інструктора здійснюється добір і розподіл особового складу згідно з табелем постів. При цьому обов’язково враховуються індивідуальні якості, сімейно-родинні обставини, наявність ознак нестандартної поведінки військовослужбовців, стан їхнього здоров’я, фізична витривалість, практична підготовленість та важливість об’єктів, що охороняються.

Призначений склад варти записується до Книги добору варт батареї (роти). Вона підписується посадовими особами, які брали участь у доборі і розподілі особового складу варти, та затверджується командиром батареї (роти).

У разі спорядження варти від батальйону  (дивізіону) або військової частини склад варти дописується до книги добору варт дивізіону (батальйону) або військової частини. У цьому разі призначений склад варти підписується посадовими особами, які брали участь у доборі і розподілі особового складу варти, та затверджується відповідним командиром. Старшина батареї (роти) або особа, яка його заміщає, за одну – дві доби до заступання варти повинен оголосити склад варти на вечірній перевірці.

Контроль за добором і розподілом особового складу, який заступає у варту, здійснює командир дивізіону (батальйону) або відповідальна особа військової частини.

Другий етап. Напередодні дня заступання військовослужбовців у наряд у години, які визначені розпорядком дня військової частини, з особовим складом у класі для підготовки варт проводяться теоретичні заняття з вивчення положень військових статутів, особливих обов’язків чатових, матеріальної частини стрілецької зброї та заходів безпеки під час поводження з нею. На електрифікованих макетах об’єктів, що підлягають охороні, відпрацьовується порядок взаємодії між чатовими і резервною групою варти, а також особливим складом варти та черговим підрозділом (підрозділом посилення варти) у разі виникнення екстремальних ситуацій, нападу на варту  чи об’єкти.

Теоретичні заняття проводяться особисто командиром батареї (роти), від якої призначено варту, командиром (начальником штабу) дивізіону (батальйону), якщо варту призначено від дивізіону (батальйону), а з вартою, призначеною від військової частини, – одним із заступників командира військової частини.

Третій етап. Практичні заняття з особовим складом варти проводяться у день заступання в наряд у вартовому містечку військової частини (військової комендатури). На заняттях відпрацьовуються: порядок дії чатових на посту, застосування ними зброї відбиття нападу на вартове приміщення, об’єкти, що охороняються, та на зміну, яка прямує на пости та з постів; порядок зміни чатових, приймання та здавання поста; прийоми рукопашного бою, дії і порядок застосування засобів пожежегасіння; порядок заряджання та розряджання зброї, вивчення її матеріальної частини та заходів безпеки під час поводження з нею й інші питання, що враховують особливості практичного несення служби.

Практичні заняття проводяться під особистим керівництвом командира батареї (роти) військової частини, від якої призначено варту, командира (начальника штабу) дивізіону (батальйону), якщо варта призначена від дивізіону (батальйону), начальника (заступника начальника) штабу військової частини, якщо варту призначено від військової частини, із залученням командирів батареї (рот), від яких призначено особовий склад, шляхом відпрацювання порядку дій особового складу варт на навчальних місцях.

Номер навчального місця та короткий зміст навчального питання, що буде відпрацьовуватися, наводяться нижче.

 

 

Навчальне місце №1

 

Порядок заряджання та розряджання зброї, тренування у дотриманні заходів безпеки при поводженні з нею

 

Навчальне місце №2

 

Порядок приймання та здавання поста, зміна чатового

 

 

Навчальне місце №3

 

Порядок дії чатового в різних умовах обстановки, дії чатового, озброєного багнетом

Навчальне місце №4

 

Дії чатового під час гасіння пожежі, застосування засобів пожежегасіння

 

 

Навчальне місце №5

 

Відпрацювання прийомів рукопашного бою

 

Навчальне місце №6

 

Дії особового складу з відбиття нападу на вартове приміщення, об’єкт, що охороняється, зміну вартових

 

 

До проведення цих занять залучаються офіцери служби ракетно-артилерійського озброєння та начальники фізичної підготовки і спорту (інструктори рукопашного бою) та служби пожежної безпеки (командир пожежного підрозділу), для яких штабом військової частини мають бути розроблені й затверджені функціональні обов’язки.

Під час проведення розводу варт особовий склад внутрішньої варти зобов’язаний особисто інструктувати один із заступників командира військової частини, а гарнізонні варти – військовий комендант гарнізону або його заступник.

Підбиття підсумків несення служби з особовим складом варти, яка змінилася, проводиться особисто командиром підрозділу, від якого вона призначалася, у години, що визначені розпорядком дня військової частини.

Медичний огляд особового складу варти проводиться у медичному пункті військової частини у день заступання в наряд у години, які визначені розпорядком дня. Під час огляду визначається стан здоров’я та здійснюється тілесний огляд кожного військовослужбовця, а за необхідності – перевіряються пульс і артеріальний тиск. Повторне опитування особового складу варти щодо стану здоров’я здійснюється черговим лікарем (фельдшером) військової частини під час проведення розводу варт.

 

7.2.3 Організація внутрішньої служби

 

            Внутрішня служба – це система заходів, що проводяться для організації повсякденного життя і діяльності військової частини, підрозділів та військовослужбовців.

            Внутрішня служба організовується з метою підтримання у військовій частині порядку та військової дисципліни, належного морально-психологічного стану, які забезпечують постійну бойову готовність та якісне навчання особового складу, збереження здоров’я військовослужбовців, організоване виконання їхніх завдань.

            Внутрішньою службою у військових частинах та підрозділах керують їхні командири. У разі розташування в одному підрозділі кількох підрозділів, командири яких не мають спільного безпосереднього начальника, керівництво внутрішньою службою наказом командира військової частини покладається на командира одного з цих підрозділів. Безпосереднім організатором  внутрішньої служби у військовій частині є начальник  штабу, а в роті (батареї) – старшина роти (батареї).

            Відповідальність за стан внутрішньої служби у військових частинах покладається на всіх прямих начальників, які повинні надавати допомогу підпорядкованим військовим частинам і підрозділам з організації та забезпечення виконання вимог внутрішньої служби і систематично перевіряти її стан.

Внутрішня служба передбачає:

організацію та підтримання внутрішнього порядку у військових частинах (підрозділах);

чітке виконання розпорядку дня;

добір, підготовку і несення служби добовим нарядом;

організацію внутрішньої служби у парках;

організацію протипожежної безпеки;

проведення санітарно-гігієнічних заходів;

охорону навколишнього середовища.

Під час організації внутрішньої служби командирам та штабам необхідно суворо дотримуватися вимог, які викладені  у Військових Статутах Збройних Cил України, наказах та директивах Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Cил України.

З метою підтримання твердого статутного порядку, дотримання військової дисципліни військовослужбовцями, виконання розпорядку дня, збереження зброї та боєприпасів, а також недопущення пригод та проступків, особливу увагу необхідно звернути на добір та якісну підготовку осіб добового наряду, постійний контроль за несенням ними служби.

Під час добору та підготовки добового наряду повинні враховуватися досвід та морально-ділові якості військовослужбовців, стан здоров’я та фізичні дані.