Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

7.1 загальні обов’язки командира батареї (роти)  щодо організації служби військ у підрозділі

 

            Командир батареї (роти) відповідає за підтримання внутрішнього порядку і дотримання заходів пожежної безпеки в батареї (роті), за стан і збереження озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна батареї (роти), за ведення батарейного (ротного) господарства.

Командир батареї (роти) зобов’язаний:

організовувати в батареї (роті) бойову підготовку, складати розклад занять на тиждень, проводити заняття з офіцерами, прапорщиками і сержантами (старшинами), а також підрозділами батареї (роти);

суворо стежити за виконанням особовим складом заходів безпеки під час проведення занять і робіт, за поводженням зі зброєю, боєприпасами, технікою, їх обслуговуванням та бойовим застосуванням, за своєчасне здавання на склад невитрачених боєприпасів та вибухових речовин;

стежити за утриманням і правильною експлуатацією всіх приміщень, відведених до батареї (роти), за чистотою території, закріпленою за батареєю (ротою), а також за проведенням заходів з пожежної безпеки;

готувати особовий склад добового наряду від батареї (роти) та контролювати несення ним служби;

проводити огляд та інструктувати особовий склад батареї (роти) перед їх відпусткою, відрядженням та контролювати їх повернення;

періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній перевірці в батареї (роті);

вести встановлений облік занять з бойової підготовки та облік особового складу батареї (роти), знати чисельність (наявність і відсутність) особового складу за списком, а також наявність і стан озброєння, боєприпасів, техніки, пального та інших матеріальних засобів;

щотижня підбивати підсумки бойової підготовки, військової дисципліни та внутрішнього порядку;

своєчасно забезпечувати постачання особового складу батареї (роти), дбати про побут своїх підлеглих, їхнє здоров’я, стежити за дотриманням правил особистої гігієни кожним військовослужбовцем;

стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними правил носіння військової форми одягу, правильним припасуванням спорядження, обмундирування, чищенням взуття;

організовувати своєчасне одержання, правильну експлуатацію, збереження, технічне обслуговування і ремонт озброєння, техніки, казарменого інвентарю, речового, технічного та іншого майна батареї (роти), перевіряти не менше ніж один раз на місяць їх наявність, стан та облік. Результати огляду озброєння, боєприпасів та техніки записувати до книги огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів;

перевіряти підготовку та стан озброєння батареї (роти) перед кожним виходом на навчання чи заняття, а також їх наявність після повернення із занять та навчань, вживати заходів щодо запобігання катастрофам, аваріям і поломкам, втратам зброї та боєприпасів;

один раз на місяць звіряти дані батарейного (ротного) обліку особового складу, а також матеріальних засобів з обліковими даними військової частини;

керувати господарством батареї (роти).

Контроль за діяльністю підлеглих і надання їм допо-моги здійснюють згідно з вимогами наказів Міністра обо-рони України, згідно з розробленим планом перевірки підро-зділів і служб та графіком контролю за несенням служби.

Контроль проводиться шляхом комплексної роботи офіцерів управління і штабу частини щомісячно в кожному підрозділі протягом двох – трьох днів, охоплюючи всі сторони життя та діяльності особового складу.

Найбільш важливі питання вартової, внутрішньої служб, виконання розпорядку дня, стану військової дисципліни перевіряються офіцерами щоденно за встановленим графіком з тим, щоб командир і штаб могли своєчасно впливати на їх точне виконання.

Результати роботи кожного підрозділу (служби) у вигляді доповіді (довідки) подаються командиру частини. У доповіді відображаються позитивні сторони несення особовим складом вартової і внутрішньої служб, дотримання статутного порядку і військової дисципліни, розкриваються стиль і методи командирів, що досягли кращих результатів у службі військ, відмічаються недоліки, розкриваються їх причини і пропонуються конкретні заходи щодо їх усунення.

Контроль за виконанням наказів, директив та інших керівних документів командир частини здійснює особисто, а також через штаб. У штабі частини призначається відпо-відальна особа, на яку покладаються контроль за виконан-ням службових документів і ведення журналу контролю.

У журналі контролю відображаються стислі дані з документів, що містять резолюції командира частини, строки виконання документів, які знаходяться на контролі, прізвище виконавців, підстава зняття з обліку.

Командири (начальники) з цією метою планують посадових осіб для здійснення контролю за особовим складом, виконанням розпорядку дня, попередженням злочинів, надзвичайних подій та загибелі військовослужбовців, а також навчанням підлеглих.