Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

РоздІл 7

 

Служба військ як складова частина повсякденної діяльності військ

 

Організація служби військ та її завдання

 

            Служба військ – це складова частина повсякденної діяльності військ (сил), яка забезпечує необхідні умови життя, їх навчання та побут, дотримання статутного порядку та військової дисципліни у з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, установах, організаціях Міністерства оборони України. Вона спрямована на підтримання їх бойової та мобілізаційної готовності.

            Служба військ організується і здійснюється відповідними командирами (начальниками) і штабами. Керівництво службою військ є складовою частиною повсякденної діяльності командирів і штабів усіх рівнів. Його суть полягає в приведенні всього укладу військової служби у відповідність до  вимог Статутів Збройних Cил України, наказів та інших документів, що регламентують життя, побут і діяльність військових частин (підрозділів).