Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

6.3 методика планування роботи  щодо зміцнення військової дисципліни

 

Дисциплінарний статут Збройних Cил України визначає, що військова дисципліна – це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншими законодавчими актами України.

Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі.

Під час планування роботи щодо зміцнення військової дисципліни командир, заступник командира з виховної роботи повинні проаналізувати стан військової дисципліни попереднього місяця та визначити завдання, які стоятимуть перед підрозділом наступного місяця.

Першочерговими завданнями, на які необхідно спрямовувати зусилля, є: викорінення із життя військовослужбовців нестатутних взаємовідносин, злочинів проти порядку підлеглості, ухилень від військової служби, безчинств до місцевого населення, попередження загибелі особового складу, профілактика самогубств та інших проявів девіантної поведінки серед усіх категорій військовослужбовців (пияцтва, наркоманії), попередження правопорушень під час несення вартової служби, недопущення катастроф та аварій військової техніки.

Особливу увагу необхідно звертати на збереження державного і військового майна, зброї та боєприпасів, вибухових речовин, на профілактику порушень чинного законодавства у господарській сфері. Вживати рішучих заходів щодо оздоровлення морально-психологічного клімату у військовому колективі.

Уся ця робота організується і проводиться з урахуванням особливостей різних категорій військовослужбовців.

Діяльність командира щодо підтримання військової дисципліни оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, а виконанням обов’язків з додержанням вимог законів і військових статутів, повним використанням дисциплінарної влади для наведення порядку і запобігання порушень військової дисципліни.

Планування роботи щодо зміцнення військової дисципліни здійснюється:

в з’єднаннях, ВВНЗ – на період (семестр) навчання;

у військових частинах – на квартал;

у підрозділах – на місяць.

Під час планування передбачається складання:

типового місячного плану – системи роботи керівного складу щодо зміцнення військової дисципліни;

особистих планів роботи командирів та їхніх заступників із виховної роботи всіх рівнів щодо зміцнення військової дисципліни.

План основних заходів виховної роботи та зміцнення військової дисципліни дивізіону на період (семестр) навчання має таку структуру:

організаційні заходи;

морально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу;

інформаційно-пропагандистське забезпечення та гуманітарна підготовка;

культурно-виховна і просвітницька робота;

військово-соціальна робота;

медичне забезпечення;

заходи щодо зміцнення військової дисципліни (профілактика правопорушень та правової поведінки особового складу, заходи щодо збереження життя і здоров’я військовослужбовців, морально-психологічне забезпечення військової дисципліни, організація служби військ, матеріально-побутове забезпечення особового складу).

План виховної роботи на місяць

Структура цього плану:

заходи щодо забезпечення бойової і мобілізаційної готовності, якості навчання;

заходи щодо інформування, культурно-виховної і просвітницької діяльності;

заходи щодо зміцнення військової дисципліни.

У своїй роботі командир батареї (взводу) щодо організації служби військ і виховання особового складу застосовує різні методи та форми роботи, які передбачають:

1)         знання вимог керівних документів щодо організації та проведення гуманітарної підготовки і зміцнення стану військової дисципліни;

2)         планування цієї роботи;

3)         якісне виконання поставлених завдань підрозділу, організацію проведення занять з бойової підготовки, надійне збереження зброї і боєприпасів, військового майна і техніки;

4)         повне і якісне виконання своїх функціональних обов’язків, високий авторитет командира;

5)         ефективну дисциплінарну практику та її контроль;

6)         використання військово-соціологічних досліджень у практичній роботі з виховання особового складу;

7)         високий рівень організації служби військ, спроможність добового наряду підтримувати статутний порядок;

8)         дотримання військовослужбовцями зовнішніх форм дисциплінованості;

9)         підтримання статутного внутрішнього порядку всіма військовослужбовцями;

10)       повне, якісне і своєчасне постачання військовослужбовців установленими видами забезпечення;

11)       систему проведення аналізу стану військової дисципліни і служби військ у підрозділі та її підсумків;

12)       проведення наполегливої повсякденної організаційної і виховної роботи (правове інформування, збори особового складу, огляди, конкурси, зустрічі з батьками, аналіз стану профілактики травматизму серед особового складу, вечори запитань та відповідей, навчання та обмін досвідом роботи щодо практики зміцнення військової дисципліни за категоріями, навчально-показових, інструкторсько-методичних занять з організації служби військ, підтримання внутрішнього порядку в підрозділі, інше);

13)       ефективну індивідуально-виховну роботу командира з усіма категоріями військовослужбовців як одну з основних складових частин зміцнення військової дисципліни;

14)       контроль та надання допомоги підрозділам (підлеглим).

Факторами роботи загального соціально-психологічного вивчення якостей та психологічних особливостей військовослужбовців, які залучаються до несення служби можуть бути:

загальні збори військовослужбовців підрозділу;

підбиття підсумків стану військової дисципліни;

вечори запитань та відповідей (повинні проводитись щоквартально);

інструктивні або інструкторсько-методичні заняття з питань організації роботи щодо зміцнення військової дисципліни, обміну досвідом кращих;

тематичні вечори;

випуск сатиричної газети підрозділу;

випуск бойових листків, „листків-блискавок”, присвячених кращим воїнам;

вікторини, конкурси на краще знання положень статутів, інших керівних документів з питань зміцнення військової дисципліни;

бесіди із визначенням тематики;

правове інформування, доведення вироків військових судів за злочини, скоєні військовослужбовцями, та ін.

Система роботи командира батареї (роти) щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку наведена в таблиці 3.

 

Таблиця 3 – Система роботи командира батареї (роти) щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку

Щодня

Щотижня

Щомісяця

Приймає доповідь чергового підрозділу, перевіряє усунення недоліків.

Приймає доповідь старшини підрозділу та командирів взводів про виконання розпорядку дня, стан військової дисципліни та правопорядку, про порушення військової дисципліни, доповідає командиру дивізіону(батальйону).

Уточнює завдання на день.

Разом із старшиною підрозділу перевіряє внутрішній порядок у приміщеннях, утримання в чистоті дільниць, які закріплені за підрозділом.

 

Організовує навчання сержантів з практики виховання особового складу.

Планує роботу з виховання особового складу, навчання, підготовки до виконання завдань у добовому наряді.

Перевіряє розклад і підбір особового складу варти, проводить практичні заняття з підготовки військовослужбовців до несення вартової служби.

Підбиває підсумки несення вартової та внутрішньої служби особовим складом батареї (роти). Перевіряє стан зберігання зброї.

Разом із командирами взводів і старшиною проводить перевірку всіх приміщень зберігання майна.

Планує на місяць основні заходи роботи щодо зміцнення військової дисципліни та служби військ, затверджує план виховної роботи на місяць.

Веде облік порушень військової дисципліни та громадського порядку військовослужбовцями батареї (роти).

Перевіряє службові картки та робить відповідні записи.

Проводить аналіз, підводить підсумки стану військової дисципліни та

 

Продовження таблиці 3

Здійснює контроль за несенням служби особами добового наряду.

Проводить аналіз, підбиває підсумки стану військової дисципліни та правопорядку за тиждень (на загальних зборах особового складу).

правопорядку за місяць (на загальних зборах особового складу)

 

Особисто проводить індивідуальну виховну роботу з 2-3 солдатами. Підбиває підсумки  роботи з командирами взводів, ставить завдання на наступний день.

Організовує доведення до особового складу заходів безпеки під час занять з бойової підготовки, робіт на техніці та озброєнні

одягу, стежить за зовнішнім виглядом військовослужбовців

Проводить нараду з сержантами з питань зміцнення військової дисципліни, ставить завдання на наступний тиждень.

Проводить індивідуальну роботу з 1-2 офіцерами, прапорщиками, з 2-3 сержантами

 

Проводить загальні збори особового складу.

Проводить вечір запитань та відповідей.

Звіряє облік особового складу підрозділу з обліком дивізіону (батальйону)

Веде облік особового складу підрозділу.

Організовує контроль за дотриманням особовим складом правил особистої гігієни.

Контролює дотримання особовим складом правил носіння військової форми одягу, стежить за зовнішнім виглядом військовослужбовців

Контролює організацію проведення занять та робіт, дотримання заходів безпеки.

Надає практичну допомогу молодим офіцерам і сержантам з організації роботи з підлеглими

 

Система роботи командира взводу щодо зміцнення військової дисципліни наведена в таблиці 4.

Таблиця 4 – Система роботи командира взводу щодо зміцнення військової дисципліни

Щодня

Щотижня

Щомісяця

Заслуховує доповіді молодших командирів.

Контролює виконання розпорядку дня.

Стежить за дотриманням внутрішнього порядку.

Перевіряє наявність особового складу, дотримання форми одягу.

Стежить за виконанням наказів.

Спостерігає за правильним навчанням підлеглих сержантським складом.

Вимагає виконання заходів безпеки.

Проводить індивідуальну бесіду з одним-двома військовослужбовцями.

Підбиває підсумки за день

Підбиває підсумки бойової і гуманітарної підготовки, стану військової дисципліни, ставить завдання на наступний день.

Готує молодших командирів до занять з особовим складом і проведення виховних заходів.

Перевіряє наявність і справність зброї, бойової техніки, боєприпасів і майна особового складу взводу.

Періодично буває присутнім на ранковому підйомі та вечірній перевірці особового складу взводу.

Проводить заходи відповідно до виховного плану з особовим складом взводу

Підбиває підсумки роботи молодших командирів, оцінюючи дієвість їх системи виховної роботи, діяльність кожного, ставить завдання на наступний місяць.

Доповідає командиру батареї (роти) про потреби підлеглих, заохочення і накладені стягнення на особовий склад взводу.

Перевіряє наявність документів у військовослужбовців і правильність їх оформлення Проводить стройовий огляд.

Проводить 2-3 бесіди з кожним підлеглим.

Організовує і проводить 1 і більше загальних зборів особового складу

 

 

6.4 Методика роботи командира з аналізу стану військової дисципліни  у підрозділі

 

Основним змістом аналізу повинно бути визначення, якою мірою стан військової дисципліни забезпечує підтримання високої бойової готовності частин та підрозділів, виконання поставлених перед ним завдань.

У ході аналізу стану військової дисципліни командир робить висновок про:

дійсне положення справ з морально-психологічним станом та станом військової дисципліни в підрозділі, частині;

характер порушень;

категорії військовослужбовців, які допустили порушення військової дисципліни;

обставини, за яких створені правопорушення;

причини, що призвели до того чи іншого порушення;

ступінь вини посадових осіб, а також військовослужбовців, які скоїли порушення;

вжиті заходи та їх ефективність;

Порядок визначення даних про стан військової дисципліни

 

Визначити основні чинники правопорушень, злочинів, грубих порушень

1 Зібрати і систематизувати дані про стан військової дисципліни

 

1 Ухилення від військової служби:

недоліки в обліку особового складу;

порушення дисц. практики командирами;

відсутність наполегливості, безкарність,

 приховування порушень

2 Класифікувати події, злочини, грубі дисциплінарні прокрутки

3 З’ясувати кількість і характер порушень

2 Нестатутні взаємовідносини:

неприйняття заходів недопущенності цих явищ;

приховання фактів нестатуних взаємовідносин

запущеність виховної роботи;

приниження ролі сержантів;

кругова порука, невміння виявляти конфлікти;

вживання спиртних напоїв

4 Згрупувати за видами події, злочини, грубі порушення, які впливають на:

бойову та мобілізаційну готовність;

навчальний процес;

службу військ;

загальний стан військової дисципліни;

морально-психологічний стан особового складу

3 Порушення правил нанесення вартової (внутрішньої) служби:

поганий добір і підготовка особового складу для несення служби;

занедбаність роботи з офіцерами і прапорщиками;

приниження вимогливості до зовнішньої форми дисциплінованості;

незнання індивідуальних якостей підлеглих;

безпечність і недостатня навченість особового складу у володінні зброєю

 

На основі висновків командир (начальник):

розробляє комплекс додаткових заходів з попередження порушень військової дисципліни;

доводить заходи до підлеглих командирів, ставить їм завдання щодо зміцнення дисципліни;

забезпечує впровадження в життя намічених засобів та зміцнює контроль.

До системи аналізу військової дисципліни входять:

термін його проведення;

категорія військовослужбовців, які залучаються до проведення аналізу;

методи аналізу і використання вихідних даних його проведення;

система обліку порушень.

Командири  (начальники) аналізують і підбивають підсумки стану військової дисципліни у такі терміни:

командир частини, ВВНЗ – щомісячно;

командир дивізіону (батареї) – щотижня;

командир взводу, відділення – щоденно.

Підсумки стану військової дисципліни підбиваються:

командирами відділення з особовим складом по кожному солдату;

командирами взводів з особовим складом і окремо із сержантами (старшинами), командирами відділення, яким ставить завдання на наступну добу, визначає місце за рейтингом кожного відділення;

командирами батарей з особовим складом батареї на загальних зборах батареї і окремо з командирами взводів, з визначенням рейтингу між взводами і відділеннями батареї;

командирами дивізіону з особовим складом дивізіону на загальних зборах і окремо з командирами батарей, з визначенням рейтингу між взводами і батареями дивізіону.

Крім того, командир (начальник) періодично заслуховує доповіді окремих командирів підрозділів їхніх заступників про стан справ з дисципліною.

Облік порушень ведеться згідно з вимогами ст.104-109 Дисциплінарного статуту Збройних Cил України, наказу МО України.

Облік заохочень та дисциплінарних стягнень ведеться в усіх підрозділах (від батареї і вище) та військових частинах. Всі заохочення та дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом, заносяться у тижневий строк до службової карти військовослужбовця. Зразок карти знаходиться нижче.

Службові картки ведуться:

у батареї – на рядових та сержантів;

у штабі військової частини – на прапорщиків та офіцерів.

Облік правопорушень ведеться:

облік злочинів і подій – штабом частини у журналі обліку злочинів і подій;

облік грубих дисциплінарних порушень – командирами,  від батареї до частини, у відповідних журналах обліку грубих дисциплінарних провин.

Командири дивізіонів та рівні з ними посадові особи зобов’язані періодично переглядати службові картки військовослужбовців з метою перевірки правильності застосування заохочень та накладення стягнень.

Кожний військовослужбовець один раз на рік, а також у разі переведення до нового місця служби повинен ознайомитися зі своєю службовою карткою й розписатися про це. У разі переведення військовослужбовця службова картка пересилається до нового місця служби.

Без суворого обліку всіх порушень дисципліни неможливо провести детальний аналіз стану військової дисципліни.

Аналіз стану військової дисципліни і служби військ доцільно проводити у такій послідовності.

Основним джерелом інформації для збору даних про стан військової дисципліни і служби військ є:

особисте спостереження командирів (начальників) за несенням служби і поведінкою підлеглих;

контроль виконання в підрозділах конкретних положень законів України, вимог військових статутів, директив, вказівок і розпоряджень;

доповіді і донесення про стан дисципліни і служби військ;

індивідуальні бесіди й опитування різних категорій військовослужбовців;

вивчення документів, інше.

Під час організації збору, узагальнення і вивчення даних про стан військової дисципліни і служби військ першочергове значення мають об’єктивність, повнота, конкретність і своєчасність, а також правильність класифікації злочинів, пригод і грубих порушень.

Крім того, командир повинен вивчити рівень військової дисципліни і служби військ, а саме:

вивчити кількість і характер скоєних злочинів, пригод, дисциплінарних провин офіцерами, прапорщиками і військовослужбовців служби за контрактом, сержантами і старшинами строкової служби, солдатами (за період служби);

виявити причини та мотиви порушень, що залежать від індивідуальних особливостей військовослужбовців (морально-психологічних, духовних якостей тощо).

Такими мотивами можуть бути:

 конкретні цілі;

риси характеру;

схильність до негативних традицій і звичок;

викривлення дисциплінарної практики;

зловживання службовим положенням;

негативне ставлення до підлеглих тощо.

виявити причини порушень, що залежить від діяльності командирів, при цьому звернути увагу на:

організацію виховання у військовослужбовців високих морально-психологічних і бойових якостей, свідомого виконання службових обов’язків;

організацію і якість проведення занять з бойової та гуманітарної підготовки;

організаторську роботу й особисту участь командирів (начальників) у підтриманні твердого статутного порядку відповідно до вимог статутів;

піклування про побут і здоров’я військовослужбовців, їх своєчасне забезпечення потрібними видами постачання;

організацію та цілеспрямованість під час проведення всього комплексу виховної роботи з формування зрілої особи військовослужбовця;

застосування найбільш ефективних форм і методів виховної роботи з особовим складом;

організацію, проведення та дотримання заходів безпеки під час роботи з озброєнням тощо;

особистий приклад командирів у виконанні своїх службових обов’язків, законів військових статутів, наказів і розпоряджень старших начальників;

визначити характер і ефективність заходів, що застосовуються командирами, їхніми заступниками з виховної роботи:

з розробки комплексних планів та прийняттю своєчасних заходів щодо забезпечення військової дисципліни, поліпшення служби військ та їх результативність;

з реагування на факти порушення військовослужбовцями правил та порядку, що встановлені законами України та військовими статутами;

з ефективності системи контролю та інформації.

У взводі – командир взводу і йому рівні аналізують стан військової дисципліни щоденно з особовим складом взводу й окремо із сержантами, командирами відділень.

У ході аналізу доцільно визначити:

позитивні приклади виконання військовослужбовцями взводу службових обов’язків;

яке відділення досягло найкращих показників з військової дисципліни, визначити місце за рейтингом кожного відділення;

кількість і характер дисциплінарних порушень за тиждень та конкретних порушників;

характеристику і причини порушення військової дисципліни незалежно від його тяжкості, в який час і ким скоєно;

стан внутрішнього порядку і виконання розпорядку дня;

дотримання правил військової ввічливості, військового вітання та дисципліни строю;

стан бойової готовності взводу, ставлення особового складу до вивчення, експлуатації та утримання військової техніки і зброї;

дотримання форми одягу та вишколу військовослужбовців.

Із сержантами:

передовий досвід роботи сержантів щодо зміцнення військової дисципліни;

особистий приклад кожного сержанта у виконанні службових обов’язків;

організація індивідуальної виховної роботи у відділеннях, знання командирами відділень індивідуальних особливостей підлеглих і використання їх у повсякденній практиці роботи з ними;

вимогливість сержантів до підлеглих і до себе; піклування про особовий склад;

участь сержантів у дисциплінарній практиці;

встановити причини можливих конфліктних ситуацій між військовослужбовцями і визначити заходи щодо їх профілактики.

Командир взводу визначає заходи щодо подальшого зміцнення військової дисципліни, висновки з аналізу доповідає командиру батареї (дивізіону) та його заступнику з виховної роботи.

Під час підготовки аналізу стану військової дисципліни командир взводу повинен узагальнити особисті спостереження за військовослужбовцями, доповіді командирів відділень, суспільну думку особового складу про окремих військовослужбовців, реакцію порушників та колективу на стягнення, а також індивідуальні особливості підлеглих.

У дивізіоні (батареї) – командир веде аналіз військової дисципліни постійно.

Він аналізує:

Досягнуті результати зі зміцнення військової дисципліни, покращання служби військ та їх вплив на підвищення бойової готовності в підрозділі, ставлення особового складу до занять з бойової та гуманітарної підготовки, несення служби у варті та добовому наряді, підтримання статутного порядку у підрозділі, дотримання розпорядку дня, правил носіння військової форми одягу і поведінки.

Називає кращі відділення та підрозділи, шляхи та методи досягнення успіхів. Визначає місце за рейтингом кожного відділення, взводу, батареї.

Кількість та характер правопорушень, за яких обставин вони скоєні, у який період служби.

Стиль, методи роботи командирів взводів, батарей, сержантів і старшин з виховання особового складу щодо підтримання військової дисципліни і твердого статутного порядку. Назвати гірші підрозділи в цьому плані, конкретні недоліки командирів та осіб добового наряду, з вини яких допущені порушення дисципліни.

Внесок кожного офіцера, прапорщика, сержанта у зміцнення військової дисципліни та поліпшення стану служби військ, їх приклад у виконанні свого службового обов’язку, вимогливості до особового складу стосовно суворого дотримання вимог статутів, проявлення піклування щодо забезпечення особового складу необхідними видами постачання.

Конкретні заходи, терміни та відповідальних за усунення недоліків, подальше зміцнення дисципліни та статутного порядку.

Результати аналізу доводяться до особового складу, окремо до сержантів, офіцерів підрозділу в ході підбиття підсумків військової дисципліни та ефективності роботи командирів щодо її зміцнення.

Доповідь містить:

аналіз позитивних моментів, досвід роботи кращих командирів, підрозділів;

кількість та характер проступків, їх причини, вплив на бойову готовність, бойову та гуманітарну підготовку;

оцінку заходів щодо зміцнення військової дисципліни, їх ефективність;

участь в індивідуально – виховній роботі та дисциплінарній практиці сержантів, прапорщиків, офіцерів підрозділу;

рівень організаційної та виховної роботи у взводах, відділеннях;

стан організації дозвілля особового складу;

роботу щодо згуртування військового колективу, виховання в дусі дружби й військового товариства;

вплив порушень, скоєних офіцерами, прапорщиками, сержантами на загальний стан бойової готовності та військової дисципліни;

недоліки в проведенні аналізу військової дисципліни у взводах та відділеннях;

причини випадків порушень військової дисципліни.

Висновки аналізу військової дисципліни щомісяця передають до штабу частини разом із відомостями про провини військовослужбовців.

Командир дивізіону спільно із заступником з виховної роботи та начальником штабу розробляє заходи щодо подальшого зміцнення військової дисципліни, дає вказівки підлеглим офіцерам щодо проведення індивідуально-виховної роботи та підтримання статутного порядку.

У ході підбиття підсумків з аналізом стану військової дисципліни виступає заступник командира з виховної роботи, який повинен розкрити такі питання:

морально-психологічний стан особового складу підрозділу, характер та ефективність проведених виховних заходів;

оцінка стану військової дисципліни, характер порушень та їх причин;

робота командирів щодо зміцнення військової дисципліни та забезпечення особистої взірцевості;

організація дозвілля особового складу, стан спортивно-масової роботи;

спрямованість виховної роботи.

Підсумки стану військової дисципліни у військовій частині оголошуються наказом по військовій частині, який готують заступник командира і начальник штабу за участю заступника командира частини з виховної роботи.

Можна зробити висновок, що постійна увага, якісна робота з аналізу та підбиття підсумків стану військової дисципліни та ефективність роботи командирів (начальників) щодо її зміцнення дають позитивні результати у вирішенні питань оздоровлення морально-психологічного стану та військової дисципліни в профілактиці правопорушень серед особового складу.

 Оцінка ефективності роботи командирів (начальників) під час підбиття підсумків стану військової дисципліни впливає на хід управлінської діяльності та виступає потужним важелем у підвищенні відповідальності військовослужбовців.

 

Питання для повторення та самоконтролю

 

Суб’єкти виховного процесу.

Об’єкти виховного процесу.

Сутність виховної роботи командирів підрозділів.

Складові частини процесу виховання.

Принципи виховання.

Структура процесу виховання.

Закономірності виховання.

Методи виховання.

Визначення військової дисципліни.

Шляхи досягнення військової дисципліни.

Структура плану виховної роботи на місяць.

Зміст аналізу стану військової дисципліни у підрозділі.

Зміст доповіді командира підрозділу в ході підбиття підсумків військової дисципліни.