Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

Розділ 5

 

Інформаційно-пропагандистське

забезпечення у Збройних CилАХ України

 

 Гуманітарна підготовка

 

Зі здобуттям незалежності України, на хвилі ейфорії та політичного романтизму були зроблені спроби відмовитися від накопичення досвіду системи політичного впливу з боку держави на Збройні Cили, в тому числі від інституту заступників виховної роботи.

Але досвід довів, що у Збройних Cилах потрібна повсякденна системна робота щодо втілення у свідомість військовослужбовців положень національної ідеї держави.

Реалізація цього положення призвела до розроблення на державному рівні та затвердження у подальшому Указом Президента України Директиви Міністра оборони України щодо організації гуманітарної підготовки у Збройних Cилах України.

Виходячи з вимог Концепції виховної роботи, основними складовими виховної роботи є:

морально-психологічне забезпечення бойової та мобілізаційної готовності військ, бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності військових формувань;

морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактика правопорушень;

інформаційно-пропагандистське забезпечення;

культурно-виховна і просвітницька робота, організація дозвілля;

військово-соціальна робота.

Одним з основних напрямів інформаційно-пропагандистського забезпечення було визначено організацію гуманітарної підготовки та інформування всіх категорій військовослужбовців, працівників Збройних Cил України та членів їхніх сімей.