Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

Аннотация

 

Міністерство освіти і науки України

Міністерство оборони України

 

Сумський державний університет

Кафедра військової підготовки

 

Петренко В.М.

 

Методика виховної роботи

у військових підрозділах

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для  студентів

вищих навчальних закладів

 

           

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008

 

УДК 355.233.2(072)

П 30

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 (лист № 1.4/18-Г-2417 від  24.11.2008 р.)

 

Рецензенти:

доктор філософ. наук, проф. О.Ю. Щербина-Яковлєва

(Українська академія банківської справи);

кандидат філософ. наук, доцент М.О. Качуровський

(Сумський державний педагогічний університет);

кандидат філософ. наук, доцент М.Г. Проценко

(Сумський національний аграрний університет)

 

Петренко В.М.

П 30 Методика виховної роботи у військових

підрозділах: Навчально-методичний посібник. – Суми:

Видавництво СумДУ, 2008. – 318 с.

ISBN 978 – 966 – 657 – 197 - 0

 

Навчально-методичний посібник «Методика виховної роботи у військових підрозділах» розкриває широкий спектр напрямів та шляхів вирішення питань виховної роботи та військової дисципліни, які проводяться командирами всіх рівнів управління у повсякденній діяльності. Методичні рекомендації із зазначених питань розроблені на основі багаторічного досвіду професорсько-викладацького складу та командирів артилерійських підрозділів (частин).

            Зміст посібника відповідає програмі навчання з відповідної дисципліни «Методика виховної роботи у військових підрозділах».

 

                                                    © В.М.Петренко, 2008

     ISBN 978 – 966 – 657 – 197 - 0    © Видавництво СумДУ, 2008