Спеціальна техніка в ОВС - Дидактичні матеріали до проведення практичних занять (В. В. Носов)

Практичне заняття № 1 спецІальнІ засоби захисту та забезпечення громадського порядку

Мета: дослідити характеристики захисту та забезпечення громадського порядку та тактику роботи з ними.

Освітня мета:

Забезпечити глибоке засвоєння матеріалу.

Виявити сильніших за рівнем знання курсантів з тим, щоб у подальшому задавати їм більш складне завдання.

Простимулювати кращих курсантів зниженням оціночної шкали в модульному тесті.

Виховна мета:

·закріпити ази творчого мислення та їх практичну придатність.

Розвиваюча мета:

·розвинути навички самостійного вивчення матеріалу та творчого підходу до теми.

Час: 4[*] години.

План:

Курсанти заздалегідь отримують текст практичного заняття. Вивчення теоретичного матеріалу відбувається під час самостійної роботи.

На занятті викладач проводить опитування курсантів за результатами теоретичної підготовки (30 хв.), після чого курсанти отримують наявні на кафедрі засоби захисту та забезпечення громадського порядку і відпрацьовують навички роботи з ними (120 хв.).

Викладач оцінює якість роботи кожного курсанта за чотирибальною шкалою.

По закінченні заняття підбиваються підсумки (10 хв.).

Навчальні питання

1. Поняття, призначення та правові основи застосування спеціальних засобів.

2. Засоби активної оборони.

3. Засоби індивідуального захисту.

4. Засоби забезпечення спеціальних операцій.

5. Пристрої для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками.

6. Транспортні засоби і спеціальні технічні засоби забезпечення правопорядку на їх базі.