Спеціальна техніка в ОВС - Дидактичні матеріали до проведення практичних занять (В. В. Носов)

 передмова

На цей час у правоохоронних органах багатьох країн світу для забезпечення їх ефективної діяльності використовується велика кількість технічних засобів, більшу частину яких охоплюють узагальнюючим поняттям «спеціальна техніка». Не є винятком із загальносвітових процесів і Україна.

У даних методичних матеріалах, орієнтованих на майбутніх працівників органів внутрішніх справ, термін «спеціальна техніка в ОВС» має широке тлумачення як сукупність технічних засобів, пристроїв і систем та відповідних організаційних, тактико-технічних методів і прийомів, які використовуються ОВС України у своїй діяльності для виконання всіх задач і реалізації всіх функцій за умови суворого дотримання законності.

Необхідність застосування спеціальної техніки в діяльності ОВС України зумовлена багатьма чинниками:

- використання спеціальної техніки суттєво розширює фізичні можливості людини, що у свою чергу підвищує продуктивність службової та соціальної діяльності співробітників у всіх сферах функціонування ОВС;

- застосування спеціальної техніки в процесі удосконалення інформаційного забезпечення діяльності ОВС, всієї інформаційної інфраструктури ОВС України призводить до підвищення оператив­ності управлінських рішень, оптимальної чисельності підрозділів ОВС;

- у процесі діяльності ОВС з попередження злочинів, збору первинних даних, застосування спеціальної техніки дає можливість уникати впливів суб’єктивних факторів та суттєво підвищує рівень об’єктивності таких даних;

- використання спеціальних технічних систем дозволяє суттєво під­вищити надійність окремих безперервних функцій діяльності ОВС (охоронні системи, системи сигналізації, системи відеоспостере­ження тощо);

- ефективна протидія сучасним злочинним угрупованням, нейтрал­лізація та попередження їхньої діяльності насьогодні неможлива без спецтехніки, що є наслідком високої технічної оснащеності таких угруповань.