Спеціальна техніка в ОВС - Дидактичні матеріали до проведення практичних занять (В. В. Носов)

4.7. призначення, тактико-технічні характеристики та порядок роботи з радіостанцією «віола - н»

Призначення

Переносна симплексна УКХ ЧМ (ультракороткохвильова з час­тотною модуляцією) радіостанція «Віола-Н» призначена для органі­зації низового радіозв’язку в органах внутрішніх справ.

Радіостанція забезпечує симплексний зв’язок без підстроювання з однотипними радіостанціями, а також з рухомими та стаціонар­ними УКХ ЧМ радіостанціями системи «Віола», що працюють на однакових частотах.

Тактико-технічні характеристики

Радіостанція забезпечує зв’язок на одному з чотирьох каналів, розміщених у діапазоні частот 148–149 або 171–173 МГц, з розносом за частотою між сусідніми каналами – 25 кГц.

Номінальна напруга джерела живлення – 12 В. Мінімальна напруга джерела живлення – 10 В, максимальна – 13 В.

Одна заряджена батарея забезпечує безперервну роботу радіо­станції не менше 8 годин при співвідношенні часу прийом-передача 8:1, при безперервній роботі в режимі передачі 5 хв.

Маса діючого комплекту радіостанції – не більше 1300 г.

Чутливість приймача – не більше 1,2 мкВ.

Потужність передавача при номінальній напрузі живлення – не менше 1,0 Вт.

Дальність зв'язку – до 8 км.

Комплект радіостанції

Радіостанція складається з прийомопередавача, батареї живлен­ня, маніпулятора та антени (рис. 4.12).

 

Рис. 4.12. Комплект радіостанції

Режими роботи радіостанції «Віола-Н». Радіостанція забезпе­чує такі режими роботи:

Прийом (тангенти на маніпуляторі не натиснуті).

Передачу інформації (натиснута тангента ПЕРЕДАЧА).

Передачу тонального виклику (натиснуті тангенти ПЕРЕДАЧА і ТОН).

Органи управління радіостанцією «Віола–Н». Органи опера­тивного управління роботою радіостанції розташовані:

а) на панелі прийомопередавача (верхня частина корпусу):

тумблер включення живлення       «ВКЛ - ОТКЛ»;

тумблер відключення знижувача шумів «ШП -ОТКЛ»;

тумблер переключення частот сигналів тонального виклику «1» – «2». Посилання і прийом сигналу тонального виклику здійснюється на частотах: частота 2100 Гц (положення «1») – для виклику центральної радіостанції, частота 1450 Гц (положення «2») – для виклику абонентських радіостанцій;

перемикач рівня звуку (цифри від 1 до 4) – «ГРОМК»;

перемикач вибору каналів раді­останції – «КАНАЛИ»;

гніздо для підімкнення антени;

гніздо для підключення мані­пулятора;

б) на маніпуляторі:

клавіша включення генерато­ра тонального виклику – «ТОН»;

клавіша включення режиму «Передача»  – «ПЕРЕДАЧА»;

індикатор контролю розряду акумулятора – «ПРИ ЗАГОРАНИИ  ЗАМЕНИ БАТАРЕЮ».

Підготовка радіостанції до роботи та порядок роботи

Для підготовки радіостанції до роботи необхідно зробити такі операції:

приєднайте до прийомопередавача бата­рею живлення. Конструкція батареї виключає переполюсовку живлення;

приєднайте до прийомопередавача мані­пулятор;

вкрутіть антену до антенного гнізда;

перемикачем каналів установіть необхідний канал зв’язку (згідно з наданими радіоданими);

увімкніть радіостанцію, поставивши пере­микач «ВКЛ.-ОТКЛ.» у положення ВКЛ;

перевірте наявність шумів приймача, поставивши регулятор гучності «громкость» у максимальне положення (положення «4»), якщо заважають шуми, увімкніть шумознижувач, поставивши перемикач «ОТКЛ.-ШП» у положення ШП;

установіть дві радіостанції на відстані 5–10 м та перевірте зв’язок між ними;

при роботі на граничних відстанях оператор повинен орієнтувати антену по найкращій чутності при вимкненому шумознижувачі.

Для виклику кореспондента одночасно на 1–2 с натисніть на тангенти ПЕРЕДАЧА і ТОН. При цьому прийомопередавач перево­диться до режиму передачі та частота передавача модулюється частотою тонального виклику.

Для передачі повідомлення кореспонденту необхідно натиснути тільки тангенту ПЕРЕДАЧА.