Спеціальна техніка в ОВС - Дидактичні матеріали до проведення практичних занять (В. В. Носов)

Практичне заняття № 4 засоби зв’язку органів внутрішніх справ

Мета: дослідити характеристики засобів зв’язку органів внутрішніх справ та тактику роботи з ними.

Освітня мета:

Забезпечити глибоке засвоєння матеріалу.

Виявити сильніших за рівнем знання курсантів з тим, щоб у подальшому задавати їм більш складне завдання.

Простимулювати кращих курсантів зниженням оціночної шкали в модульному тесті

Виховна мета:

·закріпити ази творчого мислення та їх практичну придатність.

Розвиваюча мета:

·розвинути навички самостійного вивчення матеріалу та творчого підходу до теми.

Час: 6[§] годин.

План:

Курсанти заздалегідь отримують текст практичного заняття. Вивчення теоретичного матеріалу відбувається під час самостійної роботи.

На занятті викладач проводить опитування курсантів за результатами теоретичної підготовки (30 хв.), після чого курсанти отримують наявні на кафедрі засоби зв’язку та відпрацьовують навички роботи з ними (120 хв.).

Встановлення навчального сеансу радіозв’язку (80 хв.).

Викладач оцінює якість роботи кожного курсанта за чотирьохбальною шкалою.

По закінченні заняття підбиваються підсумки (10 хв.).

Короткі теоретичні відомості