Спеціальна техніка в ОВС - Дидактичні матеріали до проведення практичних занять (В. В. Носов)

Содержание

Читать: Аннотация
Читать:  передмова
Читать: Практичне заняття № 1 спецІальнІ засоби захисту та забезпечення громадського порядку
Читать: 1.1. поняття, призначення та правові основи застосування спеціальних засобів
Читать: 1.2. класифікація спецзасобів
Читать: 1.3. засоби активної оборони
Читать: 1.4. засоби індивідуального захисту
Читать: 1.5. засоби забезпечення спеціальних операцій та пристрої для відкриття приміщень
Читать: 1.6. транспортні засоби і спеціальні технічні засоби забезпечення правопорядку на їх базі
Читать: 1.7. особливості застосування засобів активної оборони і забезпечення спеціальних операцій
Читать: Практичне заняття № 2 засоби контролю доступу
Читать: Практичне заняття № 3 технІчнІ засоби охорони
Читать: Практичне заняття № 4 засоби зв’язку органів внутрішніх справ
Читать: 4.1. загальні поняття про передачу інформації
Читать: 4.2. принцип функціонування проводового телефонного зв’язку
Читать: 4.4. принцип функціонування мобільного радіозв’язку
Читать: 4.5. організація радіозв’язку
Читать: 4.6. загальна характеристика типових радіостанцій
Читать: 4.7. призначення, тактико-технічні характеристики та порядок роботи з радіостанцією «віола - н»
Читать: 4.8. призначення, тактико-технічні характеристики та порядок роботи з радіостанціями motorola radius gp300, motorola radius p110pl
Читать: 4.9. деякі сучасні радіостанції, доступні на ринку зв’язку україни
Читать: Рекомендована література