Експертиза пластичних мас - Посібник (Пономаренко Г.О.)

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 загальна характеристика І класифІкацІя полІмерІв
Читать: 1.1. загальна характеристика полімерів
Читать: 1.2. класифікація полімерів
Читать: Розділ 2 чинники, що впливають на формування споживчих властивостей полІмерІв І пластмас на Їх основІ
Читать: 2.1. хімічна природа мономеру
Читать: 2.2. структура полімеру
Читать: 2.3. молекулярна маса полімеру
Читать: 2.4. додаткова обробка
Читать: 2.5. компонентний склад
Читать: Розділ 3 споживчІ властивостІ та класифІкацІя пластмас
Читать: 3.1. функціональні властивості
Читать: 3.2. ергономічні властивості
Читать: 3.2.1. зручність переробки
Читать: 3.2.2. безпека
Читать: 3.2.3. нешкідливість
Читать: 3.3. надійність пластмас
Читать: Розділ 4 полІконденсацІйнІ смоли І пластмаси на Їх основІ
Читать: 4.1. фенопласти
Читать: 4.2. амінопласти
Читать: 4.3. амідопласти
Читать: 4.4. ефіропласти
Читать: 4.4.1. поліетилентерефталат (лавсан)
Читать: 4.4.2. полікарбонати
Читать: 4.4.3. ненасичені поліефіри
Читать: 4.4.4. поліформальдегід
Читать: 4.5. уретанопласти
Читать: Розділ 5 полІмеризацІйнІ смоли І пластмаси на Їх основІ
Читать: 5.1. етиленопласти
Читать: 5.1.1. по ліетилен
Читать: 5.1.2. поліпропілен
Читать: 5.2. вініпласти
Читать: 5.3. фторопласти
Читать: 5.4. поліакрилати (акрилопласти)
Читать: 5.4.1. поліметилметакрилат
Читать: 5.4.2. поліакрилонітрил (пан)
Читать: Розділ 6 ефІроцелюлознІ, асфальтопековІ пластмаси
Читать: 6.1. ефіроцелюлозні пластики
Читать: 6.2. асфальтопекові пластмаси
Читать: Розділ 7 переробка пластмас у вироби І класифІкацІя асортименту виробІв Із пластмас
Читать: 7.1. переробка пластмас у вироби
Читать: 7.2. класифікація товарів із пластмас
Читать: 7.3. методи дослідження якості виробів
Читать: Розділ 8 методи дослІдження пластичних мас
Читать: 8.1. якісні реакції полімерів
Читать: 8.1.1. реакція з фуксином
Читать: 8.1.2. реакція лібермана – шторха – моравського
Читать: 8.2. дослідження хімічної та фізичної структури полімерів
Читать: 8.3. фізико-хімічні методи дослідження полімерів
Читать: 8.3.1. дослідження розчинності
Читать: 8.3.2. дослідження щільності
Читать: 8.4. органолептичні методи дослідження полімерів та метод вогняної проби
Читать: 8.5. екологічна експертиза
Читать: Список рекомендованої літератури