Експертиза ювелірних виробів - Посібник (Пономаренко Г.О.)

Список основних нормативних актІв І використаноЇ лІтератури

Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. №4038-ХII // Відомості Верховної Ради України. — 1994.  

Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва та використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 р. № 637/97-ВР (зі змінами і доповненнями 2000, 2003, 2004, 2006 і 2007 рр.).

Правила атестації дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння: затв. Постановою КМ України № 1396 від 06.09.2000 р.

Інструкція про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення і реалізацію виробів з їх використанням, збирання і переробку твердих і рідинних відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, брухту цих матеріалів, про умови і правила здійснення цих видів діяльності та контролю за їх дотриманням: затв. наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Міністерства фінансів України № ЛП-39/264 від 11.12.1996 р.

Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: затв. наказом Міністерства фінансів України № 84 від 06.04.1998 р.

Положення про реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України: затв. наказом Міністерства фінансів України № 312 від 06.12.2000 р.

"Про затвердження Змін до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння": наказ Міністерства фінансів України № 1002 від 05.09.2007 р.

Національний стандарт № 1. Загальні засади оцінки майна і майнових прав: затв. Постановою КМ України від 10.09.2003 р. № 1440.

Інструкція про призначення і проведення судових експертиз: затв. наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р.

ДСТУ 3527–97. Вироби золотарські з коштовних металів. Загальні технічні умови. — К., 1998.

Банк Г.В. В мире самоцветов. — М., 1979.

Валаев Р.Г. Алмаз — камень хрупкий.— К., 1973.

Горєва О. Алмазный фонд: Компл. листовок. — М., 1991.

Дронова Н.Д. Ювелирные изделия / Справочник-енциклопедия: Классификация. Описание. Оценка. — М., 1996.

Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. — М., 1987.

Куликов Б.Ф. Словарь-справочник камней-самоцветов. — М., 1999.

Логинов В.Д. Ювелирные товары и часы. Товароведение. — М., 1989.

Орловский Э.И. Товароведение ювелирных товаров. — М., 1983.

Смит Г. Драгоценные камни: Пер. с англ. — 3-е изд., доп. — М., 2002.

Солодова Ю.П., Андриенко Э.Д., Гранадчикова Б.Г. Определитель ювелирных и отделочных камней: Справочник. — М., 1985.

Справочник товароведа. — Т.2. — М., 1983.

Сребродольский Б.И. Мир янтаря. — К., 1988.

Телесов М.С., Ветров А.В. Изготовление и ремонт ювелирных изделий. — К., 1992.

Ферсман А.Е. Рассказы о самоцветах. — М., 1974.

Шаталова И.В., Скурлов В.В. Покупателю о ювелирных изделиях. — М., 1980.

Шуман В. Драгоценные и полудрагоценные камни / Пер. с нем. — М., 2006.