Експертиза ювелірних виробів - Посібник (Пономаренко Г.О.)

6.4.8. каменерізні вироби

До каменерізних виробів відносять скульптуру малих форм, виконану з ювелірного чи виробного каміння. Скульптура як твір образотворчого мистецтва має об'ємну тривимірну форму, тому оглядається експертом з усіх боків.

Каменерізні вироби поділяють на три групи:

1. Нескладні твори. До них відносять настільну побутову скульптуру (найчастіше статуетки людей та представників тваринного світу) у статичних позах, з узагальненими формами; різьблення з малим виносом рельєфу без ретельного опрацювання фактури.

2. Складні твори. До них відносять настільну побутову скульптуру (здебільшого статуетки людей, тварин), виконані динамічно, у русі, в одязі зі складками та додатковими аксесуарами; портретні та пейзажні барельєфи (геми, інталії) з тонко проробленим орнаментом; настільні вази з прорізним або опуклим скульптурним рослинним або геометричним орнаментом;

3. Особливо складні твори. До них відносять твори, які за технічною якістю та художньою цінністю виділяються з творів другої групи. Це можуть бути зразки групової скульптури або одиночної скульптури, персонажі яких зображені в художньо довершених динамічних позах, зі складними аксесуарами; твори, що особливо вдало використовують природні візерунки каменів, їх кольори, дефекти тощо; вироби дрібних форм з особливо тонкими деталями та орнаментом.

Оцінку експерт здійснює, виходячи з матеріальної вартості використаних мінералів із застосуванням таких підвищувальних коефіцієнтів за складність техніки виготовлення:

вироби, змонтовані з плоских пластин — 1,1;

вироби, що мають округлі форми, які можна обертати (чаші, вази, стопки), що складаються з двох-трьох об’ємів — 1,3;

вироби складних форм зі сферичними увігнуто-опуклими поверхнями — 2,0;

вироби, які поєднують токарську обробку і різьблення з накладним об'ємним декоруванням з інших матеріалів — до 10,0.