Експертиза ювелірних виробів - Посібник (Пономаренко Г.О.)

6.1. судово-товарознавча експертиза ювелірних виробів

Судово-товарознавча експертиза характеризується широтою і специфічністю розв'язуваних задач.

Експерт-товарознавець, атестований за фахом 12.1 «Дослідження якості товарів народного споживання і визначення їх вартості», повинен мати фундаментальну науково-практичну підготовку у сфері технології виробництва товарів народного споживання. Він повинен знати:

– сировину, допоміжні матеріали, напівфабрикати та їх вплив на формування споживчої вартості готової продукції;

– нові технології та способи виробництва даного виду продукції;

– видовий асортимент товарів вітчизняних товаровиробників і закордонних виробників аналогічної продукції;

– споживчі властивості та способи їх ідентифікації;

– ознаки фальсифікованої продукції;

– практичні навички щодо виявлення дефектів, визначення якості продукції відповідно до діючих стандартів;

– правила маркування, пакування, транспортування, збереження і реалізації.

Це означає, що експерт-товарознавець повинен кваліфіковано вирішувати широке коло питань в інтересах більш ефективного розслідування злочинів.

Закон України «Про судову експертизу» (ст. 12), а також Інструкція про призначення і проведення судових експертиз, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р., покладають на експерта наступні обов'язки:

– прийняти до провадження доручену йому експертизу;

– провести повне дослідження і дати обґрунтований і об'єктивний письмовий висновок;

– повідомити в писемній формі особу або органи, що призначили експертизу, про неможливість її проведення, якщо питання виходять за межі компетентності експерта або якщо викликані додаткові матеріали не були надані експертові;

– з'явитися за викликом особи або органу, що призначив експертизу, для допиту з приводу проведеної експертизи або повідомити про неможливість присутності й дати письмові пояснення;

– з дозволу особи або органу, що призначив експертизу, проводити дослідження у присутності підозрюваного, обвинувачуваного, потерпілого або сторін у господарських і цивільних справах;

– заявити самовідвід.

Судово-товарознавча експертиза ювелірних виробів завдяки своїй специфічності посідає особливе місце серед інших судових експертиз.

Незважаючи на індивідуальні особливості експерта (рівень його знань і практичного досвіду, володіння тими чи іншими способами опису та аналізу проведених досліджень), експертиза ювелірних виробів  повинна містити наступні характеристики об'єктів дослідження і виконуватися у такій послідовності:

Визначення виду об'єкта дослідження.

Дослідження методу і техніки виготовлення.

Дослідження конструкції виробу, видів закріплення ювелірних каменів.

Дослідження технології з'єднань і замкових пристосувань.

Дослідження декоративної обробки.

Дослідження маси виробів із дорогоцінних металів та їх розмірів.

Дослідження знаків-іменників і державних клейм.

Дослідження художньої цінності ювелірних виробів.

Вартісна оцінка ювелірних виробів.

Розглянемо перелічені стадії більш докладно.