Експертиза ювелірних виробів - Посібник (Пономаренко Г.О.)

5.4. облік ювелірних виробів на виробництві та під час реалізації

Облік дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів із них ведеться у книгах або журналах, сторінки яких до початку записів пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником (директором), скріплюються печаткою.

Облік дорогоцінних металів здійснюється із зазначенням таких реквізитів:

назва — золото, платина, срібло, родій, паладій, іридій, рутеній, осмій;

вид — злиток, фольга і т. д.;

розмір напівфабрикату — ширина, товщина, діаметр;

проба;

маса;

номер партії.

Облік дорогоцінних каменів здійснюється із зазначенням наступних реквізитів:

-           назва;

призначення;

 тип і марка;

група і підгрупа;

якість;

характеристика каменю;

вид огранювання;

кількість;

маса в каратах.

Ювелірні вироби з дорогоцінних металів із дорогоцінними каменями облікують кожний окремо. Кожний виріб обліковується в журналі із зазначенням облікового номеру, металу, проби, маси, виду каменю, його шифру, кількості та маси в каратах, загальної ваги виробу і ціни.

Годинники в золотих корпусах із дорогоцінним камінням облікують із зазначенням найменування металу, каменю, шифру, ваги дорогоцінних каменів, марки годинників, ціни з одиниці, кількості, суми.

Вироби з дорогоцінних металів із вмонтованими в них годинниками облікують із зазначенням найменування виробів, марки та шифру годинників, ціни, кількості, суми.

Вагові вироби із золота, платини (вагові вироби — ціна яких встановлюється від ваги), реєструються за найменуванням із зазначенням виду металу, проби, маси, кількості, ціни за 1 г, суми.

Вагові вироби зі срібла облікують так, як і вироби із золота. Невагові вироби зі срібла (невагові вироби — ціна яких безпосередньо не прив’язана до ваги, часто це мистецькі витвори, індивідуальні вироби з високою художньою чи культурно-історичною націнкою) облікують за найменуванням, пробою із зазначенням вставок, кількості, ціни і суми.

Записи в картках і книгах обліку здійснюються на основі актів приймання прибуткових ордерів, лімітних карт, приймальних і видаткових накладних, облік-фактур, супровідної й технічної документації, яка відповідним чином оформлена.

Запис операцій щодо приймання і реалізації (відпускання) виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів здійснюється після кожної операції з виведенням залишків на кінець робочого дня.

Продаж ювелірних виробів оформлюється випискою пронумерованих товарних чеків у двох або трьох екземплярах.

Перші екземпляри чеків наприкінці робочого дня здаються матеріально відповідальною особою до бухгалтерії та зберігаються протягом 10 діб після затвердження результатів інвентаризації, а у випадку відхилень від облікових даних — до закінчення розслідування кримінальної справи.

Другі екземпляри чеків видаються покупцеві, треті — знаходяться у матеріально відповідальних осіб, якщо вони вважають за необхідне вести у себе індивідуальний облік.

Оперативний облік дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів з них на виробництві (заводах-виготовлювачах) організовується і здійснюється для кожної стадії переробки, кожного виду робіт окремо, з урахуванням особливостей технології і виду відходів, а також витрат.

Організація оперативного обліку дає можливість виявити відхилення фактичних витрат дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів від діючих норм витрат, і в цілому разом із працівниками відповідних служб Міністерства внутрішніх справ України забезпечити надійне зберігання дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів із них.