Експертиза ювелірних виробів - Посібник (Пономаренко Г.О.)

Розділ ІІ експертиза дорогоцІнних металІв