Експертиза ювелірних виробів - Посібник (Пономаренко Г.О.)

Розділ v особливостІ приймання, зберІгання та облІку ювелІрних виробІв