Експертиза ювелірних виробів - Посібник (Пономаренко Г.О.)

3.4.2. корунди (сапфіри і рубіни)

Сапфіри і рубіни — це два різновиди благородного корунду. Своїм виблиском, світлозаломленням і дисперсією вони значно поступаються алмазу, але жоден дорогоцінний камінь не може за кольором зрівнятися із синім сапфіром або вогненно-червоним рубіном. Колір благородного корунду може бути різним:

– безбарвним (лейкосапфір);

– червоним різної інтенсивності й відтінків (рубін);

– синім, блакитним, рожевим, зеленим, фіолетовим, жовтогарячим, жовтим, коричневим (сапфіри).

Зустрічаються камені з ефектом астеризму у вигляді шестипроменевої зірки або ефектом котячого ока. У Мінералогічному музеї Санкт-Петербурзького гірничого інституту зберігаються корунди з о. Шрі-Ланка більш як 40 різних кольорів і відтінків.

За хімічним складом корунд — це оксид алюмінію. Колір корундів залежить від домішок, за твердістю корунди займають друге місце після алмазів. Дисперсія показника заломлення — 0,018.

Дихроїзм сильний. В ультрафіолетових променях рубін люмінесціює червоним кольором. Сапфіри не люмінесціюють.

Якщо за 100 років, з 1870 р. по 1970 р., алмазів було знайдено понад 300 з масою вище 200 кар., то рубінів — усього кілька штук з масою вище 30 кар. Великі сапфіри також зустрічаються не так часто, хоча на о. Шрі-Ланка знайдено сапфір масою 95000 кар. (19 кг), у Югославії — 1,4 кг (обоє не ювелірної якості).

Рубін одержав свою назву від латин. «rubeus» — червоний. Санскритські назви рубіну («ратнарадж» — цар самоцвітів, «ратнанайяка» — вождь самоцвітів) свідчать про захоплене ставлення до цих каменів у Давній Індії. Червоний колір рубіну обумовлений домішками іонів Сг3+; вміст Сr2О3 у густо забарвлених каменях може сягати 4\%. Забарвлення рубінів часто має нерівномірний характер. На цьому базується поділ рубінів на торговельні сорти: «файн» (чудовий), темний і світлий. Історично так склалося, що найкращі камені одержують з Бірми («файн»), Таїланду (темні, коричнюваті) і о. Шрі-Ланка (світлі), тому торговельні сорти почали називати бірманськими, сіамськими (Таїланд) і цейлонськими, що характеризує тільки колір каменю. Бірманські рубіни мають криваво-червоний колір — колір «голубиної крові», якщо вони більш темні, то їх називають рубінами «бичачої крові», якщо більш світлі — «вишневими».

Колір сіамських рубінів варіює від фіолетового до коричнево-червоного; цейлонських — від ясно-червоного до фіолетово-червоного. Порівняно нещодавно з'явився новий торговельний сорт: «африканські рубіни» з Кенії й Танзанії, за якістю вони близькі до бірманських.

Найбільш коштовні камені — червоні з легким фіолетовим відтінком. Ціни на сіамські рубіни залежно від їх розміру та якості коливаються від 300 до 3000 дол. США/кар. Бірманські рубіни цінуються в кілька разів вище.

Сапфірами до XIX ст. називали усі сині камені. У наш час усі різновиди забарвлення корундів окрім червоних називають сапфірами. Забарвлення сапфірів може бути жовтим, помаранчевим, фіолетовим, синім, синьо-зеленим, зеленим; особливості забарвлення пов'язані з наявністю іонів заліза, хрому, титану, ванадію.

Найбільш коштовними вважаються волошково-сині (кашмірські, бірманські, цейлонські) сапфіри. Сапфіри із зеленуватим відтінком цінуються нижче. Особливим попитом користуються найрідкісніші зірчасті сапфіри. Рідкісними є і помаранчеві камені (кольору світанкового сонця ланкійські сапфіри «падпараджа»).

Родовища корундів:

– штати Квінсленд і Новий Південний Уельс в Австралії (у 70-х рр. ХХ ст. питома вага цих родовищ становила 80\% світового видобутку сапфірів — це основне джерело видобутку сапфірів і в наш час);

– Його-Галч, штат Монтана, США (з 1886 р. видобуто близько 2,5 млн кар. ювелірних і 14 млн кар. технічних сапфірів);

– Таїланд і Кампучія;

– Могок, Бірма;

– штат Джамма і Кашмір в Індії;

Подпись: Рис. 8. Зірчасті сапфіри
 (з астеризмом)
– Урал, Хібіни, Російська Федерація;

– Ратнапура на о. Шрі-Ланка.

Характер забарвлення, на­бір включень та низка інших ознак дозволяють відрізняти природні рубіни і сапфіри з різних родовищ від їх синтетичних аналогів.

Діагностичні ознаки рубіну, сапфіру, їх аналогів та імітацій наведено в табл. 16.

Таблиця 16

Назва

Показник заломлення

Дисперсія

Плеохроїзм

Щільність

Твер­дість

Колір люмінесценції в УФ про­менях

Інші ознаки

1

2

3

4

5

6

7

8

Рубін

1,767

0,018

черво­ний, жовто-черво­ний

3,9

4,1

9

червоний

прямолін. зона­льність забарв., двійники, вклю­чення рутилу, кар­бонату, апатиту

Рубін синте­тич.

1,767—1,768

0,018

ті ж

3,99

4,05

9

червоний, молочно- білий

криволін. зональність забарв., газові включ., звилини

Шпі­нель

1,712-

1,719

0,020

ті ж

3,50

3,70

8

червоний, помаранч.

включений. шпінелі, магнетиту, циркону

продовження табл. 16

1

2

3

4

5

6

7

8

Аль­мандин

1,830-

1,750

0,027

3,95

4,30

7—

7,5

включення рогової обманки

Піроп

1,746-

1,706

0,017

3,51

7—

7,5

включення циркону

Цир­кон (гіа­цинт)

1,830

1,930

0,039

корич­нево- червон., червон.

4,08

4,60

7-

7,5

жовтий

включення гідроксидів заліза

Тур­малін

1,640-

1,655

0,017

червон., рожевий

3,03

3,10

7-

7,5

відсутній, іноді блакитна.

газово-рідин. включення

Фіа­ніт

2,10-2,20

 

0,062

6-10

8

блакитний, зеленува­тий та ін.

газові включення

ІАГ

1,83-1,84

0,028-

0,038

4,55

7,09

8

 ті ж

ті ж

Сапфір

1,770-

1,779

0,018

фіолето­во-синій, блакит­нувато-зелений

3,99

4,0

9

відсутній, іноді зелену­вато-білий, червоний, помаранч.

прямолін. зон забарвл., га-зово-рідин. включ., вкл. рутилу

Сапфір

синте­тич.

1,67

0,018

слабкий

3,99—4,0

9

відсутній, іноді пома­ранч., тьмяно-блакит., білий

газові включення

Шпі­нель

синте­тич.

1,7728

0,020

3,63

2,64

8

відсутній, іноді червоний, рожевий, помаранчевий, блакитний, молочно-білий

ті ж

Від більшості мінералів рубін відрізняється високою твердістю, яка сполучається з крихкістю, чим обумовлена досить часта поява під час його обробки дефекту «вогненний знак», тобто дрібних нерівних тріщинок.

Здавна для імітації корундів застосовували скло відповідного кольору, яке має меншу твердість і в якому відсутні плеохроїзм, характерні газові включення, звилини тощо.