Експертиза ювелірних виробів - Посібник (Пономаренко Г.О.)

Аннотация

МВС України

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

В. Ф. Стороженко, Г. О. Пономаренко

 

ЕКСПЕРТИЗА ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ

під час розслідування злочинів

 

Посібник

 

Харків

Видавництво

Харківського національного університету внутрішніх справ

2008

ББК 30.609(4УКР)я73

         С 82

УДК [340.6:671.12](477)

Рекомендовано до друку

Вченою радою Харківського

національного університету

внутрішніх справ

14 грудня 2007 р.,

протокол № 14

 

 

Рецензенти: начальник Харківської служби з експертного забезпечення митних органів, радник митної служби І рангу, канд. техн. наук Т. М. Долгих; проф. кафедри економічної безпеки ННІПФКМ ХНУВС, д-р. екон. наук Є. В. Ковальов.

 

Стороженко В. Ф., Пономаренко Г. О.

С 82

      Експертиза ювелірних виробів під час розслідування злочинів: Посібник. — Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. — 199 с.

 

У посібнику узагальнено теоретичний матеріал і практичний досвід щодо проведення судово-товарознавчої експертизи дорогоцінних металів, діагностики ювелірного каміння, вартісної оцінки ювелірних виробів під час розслідування різних видів злочинів.

Для курсантів, слухачів ВНЗ МВС України, а також фахівців слідчого апарату департаментів Державної служби по боротьбі з економічними злочинами, організованою злочинністю МВС України і митної служби України.

 

© В. Ф. Стороженко, Г. О. Пономаренко, 2008

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008