Нарисна геометрія - Підручник (Римар О.М.)

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Передмова
Читать: П о з н а ч е н н я :
Читать: 1. способи проектування
Читать: 1.1. центрове (конічне) проектування
Читать: 1.2. паралельне проектування
Читать: 1.3. застосування  центрового та паралельного проектування
Читать: 2. прямокутнІ проекцІЇ. проекцІЇ точки
Читать: 2.1. проекції точки
Читать: 2.2. побудова профільної проекції точки за двома заданими
Читать: 3. пряма. вІдображення прямоЇ
Читать: 3.1. розташучвання прямої відносно площин проекцій
Читать: 3.2. сліди прямої
Читать: 3.3. дійсна величина відрізка прямої
Читать: 3.4.  відносне розташування прямих
Читать: 4. площина
Читать: 4.1. способи задання площин
Читать: 4.2. належність точок та прямих до площини
Читать: 4.3. розташування площин відносно площин проекцій
Читать: 4.4. особливі прямі площини
Читать: 4.5. паралельність елементів простору
Читать: 5. основнІ позицІйнІ задачІ
Читать: 5.1. перетин двох площин
Читать: 5.2. перетин прямої з площиною
Читать: 5.3. видимість прямої та площини
Читать: 7. перетворення проекцІй
Читать: 7.1. плоскопаралельне переміщення
Читать: 7.2. перетворення проекцій способами обертання
Читать: 7.3. заміна площин проекцій
Читать: 9. кривІ лІнІЇ
Читать: 9.1. основні властивості та означення
Читать: 9.2. параметри плоскої кривої та її властивості
Читать: 9.3. точки плоскої кривої
Читать: 9.4. проекції кола
Читать: 9.5. гвинтові лінії
Читать: 10. кривІ поверхнІ
Читать: 10.1. визначник поверхні
Читать: 10.2. лінійчасті поверхні
Читать: 10.3. нелінійчасті поверхні
Читать: 10.4. поверхні обертання
Читать: 11. перетин  поверхонь  площиною
Читать: 11.1. перетин площиною поверхонь обертання
Читать: 12. перетин  прямоЇ  з  поверхнею
Читать: 13. взаЄмний  перетин  поверхонь
Читать: 13.1. основні теореми
Читать: 8. визначення кутІв мІж елементами
Читать: 8.1. визначення кута між прямою та площиною
Читать: 8.2. визначення кута між двома площинами
Читать: 8.3. визначення кута між прямими, які перетинаються
Читать: 8.4. визначення кута між мимобіжними прямими
Читать: 14. граннІ  поверхнІ  та  багатогранники
Читать: 14.1. перетин багатогранників площиною та прямою
Читать: 14.2. взаємний перетин гранних поверхонь
Читать: 15. розгортки  поверхонь
Читать: 16. аксонометричнІ  проекцІЇ
Читать: 16.1. коефіцієнти спотворення
Читать: 16.2. кути між осями аксонометричних проекцій
Читать: 16.3. аксонометричні проекції точок, кривих та прямих
Читать: 17. застосування  методІв  нарисноЇ  геометрІЇ
Читать: 17.1. основні означення
Читать: 17.2. виконання креслень предметів та основи проекційного
Читать: 17.3. виконання перерізів проектуючою площиною
Читать: Література