Експертиза технології виготовлення напоїв та ви­явлення фальсифікації - Навчальний посібник (Петрова І.А.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: ЕкспертнІ дослІдження якостІ продукцІЇ
Читать: 1. експертиза виготовлення етилового спирту та виявлення фальсифІкацІЇ
Читать: 1.1. класифікація харчового етилового спирту
Читать: 1.2. технологія виробництва етилового спирту
Читать: 1.3. Ідентифікація та експертиза етилового спирту
Читать: 1.4. упакування та маркування
Читать: 1.5. транспортування та зберігання
Читать: 2. експертиза виготовлення горІлки та виявлення фальсифІкацІЇ
Читать: 2.1. класифікація горілчаних виробів
Читать: 2.2. технологія виробництва горілки
Читать: 2.3. Ідентифікація та експертиза горілки
Читать: 2.4. упакування та маркування
Читать: 2.5. транспортування та зберігання горілки
Читать: 2.6. виявлення фальсифікації горілчаної продукції
Читать: 3. експертиза виготовлення лІкеро-горІлчаних виробІв та виявлення фальсифІкацІЇ
Читать: 3.1. класифікація лікеро-горілчаних виробів
Читать: 3.2. технологія виробництва лікеро-горілчаної продукції
Читать: 3.3. Ідентифікація та експертиза лікеро-горілчаних виробів
Читать: 3.4. виявлення фальсифікації лікеро-горілчаних виробів
Читать: 4. експертиза виготовлення коньякІв та виявлення фальсифІкацІЇ
Читать: 4.1. класифікація коньяків
Читать: 4.2. технологія виробництва коньяків
Читать: 4.3. Ідентифікація та експертиза коньяків
Читать: 4.4. упакування та маркування коньяків
Читать: 4.5. транспортування та зберігання коньячної продукції
Читать: 4.6. шляхи фальсифікації та виявлення підробок коньяку
Читать: 4.7. бренді
Читать: 4.8. ром
Читать: 4.9. віскі
Читать: 4.10. джин
Читать: 5. експертиза виготовлення виноградних вин та виявлення фальсифІкацІЇ
Читать: 5.1. класифікація та показники якості виноградних вин
Читать:  5.2. основні технології виробництва виноградних вин
Читать: 5.3. Ідентифікація та експертиза виноградних вин
Читать: 5.4. розлив, упакування і маркування вин
Читать: 5.5. виявлення дефектів та фальсифікації виноградних вин
Читать: 6. експертиза виготовлення слабоалкогольних напоЇв та виявлення фальсифІкацІЇ
Читать: 6.1. характеристика пива
Читать: 6.2. технологія виробництва пива
Читать: 6.3. Ідентифікація та експертиза пива
Читать: 6.4. пакування та маркування пива
Читать: 6.5. виявлення фальсифікації пива
Читать: 7. експертиза виготовлення безалкогольних напоЇв та виявлення фальсифІкацІЇ
Читать: 7.1.характеристика і класифікація безалкогольних напоїв
Читать: 7.2. сировина для виробництва безалкогольних напоїв
Читать: 7.3. технологія виробництва безалкогольних напоїв
Читать: 7.4. Ідентифікація та експертиза безалкогольних напоїв
Читать: 7.5. розлив, пакування та маркування безалкогольних напоїв
Читать: 7.6. транспортування та зберігання безалкогольних напоїв
Читать: Список нормативних актІв І лІтератури
Читать: Додатки