Фінансове посередництво - Конспект лекцій (Кобушко І.М.)

Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Фінансове посередництво

 

Конспект лекцій

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Фінансове посередництво

 

Конспект лекцій

для студентів  спеціальності  7.050104 та 8.050104 "Фінанси"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО

 

Затверджено

на засіданні кафедри

фінансів як конспект

лекцій з дисципліни

„Фінансове посередництво”.

Протокол № 1

від 29.08.2009 р.

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010

Фінансове посередництво: конспект лекцій / Укладач

І.М. Кобушко.- Суми:Вид-во СумДУ, 2010.-194 с.

 

Кафедра фінансів