Фінансове посередництво - Конспект лекцій (Кобушко І.М.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Тема 1 концептуальні основи діяльності фінансових посередників
Читать: 1.1 поняття фінансового посередництва
Читать: 1.2 функції фінансового посередництва
Читать: 1.3 структура фінансового ринку
Читать: 1.4 класифікація фінансових посередників
Читать: Тема 2 математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників
Читать: 2.1 час як фактор  у фінансових розрахунках
Читать: 2.2 види потоків платежів та їх основні параметри
Читать: 2.3 методи урахування податків й інфляції
Читать: 2.4 криві дохідності інвестицій
Читать: Тема 3 банк як суб’єкт фінансового посередництва
Читать: 3.1 роль банківської системи у сфері фінансових послуг
Читать: 3.2 функції сучаснчого комерційного банку
Читать: 3.3 класифікація комерційних банків за видами фінансових операцій
Читать: 3.4 моделі управління діяльністю банку як фінансового посередника
Читать: Тема 4 Інвестиційні установи як суб’єкти фінансового посередництва
Читать: 4.1 поняття інвестиційного ринку і характеристика його видів
Читать: 4.2 учасники інвестиційного ринку та їх функції
Читать: 4.3 управління діяльністю інститутів спільного інвестування
Читать: 4.4 оперативне управління портфелем фінансових інвестицій
Читать: Тема 5 фондова біржа як суб’єкт фінансового посередництва
Читать: 5.1  роль і функції біржової торгівлі у ринковій економіці
Читать: 5.2  організація біржової інфраструктури
Читать: 5.4 основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності біржового посередника
Читать: Тема 6 фінансове посередництво на валютному ринку forex
Читать: 6.1 основні принципи роботи і типи угод на ринку forex
Читать: 6.2 сутність маржинальної торгівлі і розрахунок прибутку трейдера
Читать: 6.3 психологія forex. основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності валютного трейдера
Читать: 6.4 робота на ринку forex за допомогою сучасних технічних засобів (Інтернет, мобільного зв’язку тощо)
Читать: Тема 7 договірні ощадні інститути як суб’єкти фінансового посередництва
Читать: 7.1 недержавні пенсійні фонди
Читать: 7.2 види пенсійних схем. розрахунок премій і пенсій
Читать: 7.3 управління діяльністю страхових компаній
Читать: 7.4 страхові ймовірності і страхування життя
Читать: Тема 8 концепція аутсорсингу і вузькопрофільні фінансові посередники
Читать: 8.1 компанії з управління лізинговими операціями
Читать: 8.2 компанії з управління операціями факторингу
Читать: 8.3 організації з управління операціями франчайзингу
Читать: 8.4 управління іншими сучасними формами залучення активів
Читать: Тема 9 Інші послуги сучасних фінансових посередників
Читать: 9.1 сутність фінансового консультування і послуги консалтингових фірм, рейтингових агенцій, бюро кредитних історій
Читать: 9.2 поняття фінансової оцінки і послуги аудиторських фірм, фірм з оцінки майна
Читать: 9.3 роль фінансового менеджера як посередника. послуги з антикризового управління компанією
Читать: 9.4 послуги, пов’язані з реструктуризацією підприємства
Читать: Тема 10 основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників
Читать: 10.1 поняття ризику фінансування
Читать: 10.2 диверсифікація інвестицій і дисперсія доходу
Читать: 10.3 мінімізація ризику фінансового портфелю підприємства
Читать: 10.4 стратегічне фінансове планування і методи портфоліо-аналізу
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури