Вогнева підготовка - Навчальний посібник (О. А. Савченко)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ

 Зброя є об’єктом підвищеної небезпеки і тому заходам безпеки при поводженні зі зброєю надається особливе значення.

  1. Загальні положення

  1.1. Заходи безпеки, це ціла система заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки особового складу органів внутрішніх справ, запобігання загибелі, пораненням та травмуванню працівників та інших осіб під час поводження з табельною вогнепальною зброєю.

  1.2. Забезпечення як особистої безпеки так і безпеки оточуючих є складовою частиною будь якої діяльності силових підрозділів і здійснюються під час:

вивчення матеріальної частини зброї, навчання правилам та порядку її застосування, заходам безпеки при поводженні зі зброєю, практичній стрільбі в навчальних закладах та на службі в системі підготовки,

здійснення заходів із закріплення за особовим складом табельної зброї,

отримання та здачі вогнепальної зброї ,

виконання функціональних та службових обов’язків,

проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб,

постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї та боєприпасів

(для осіб яким це призначено),

чищення табельної вогнепальної зброї,

вилучення вогнепальної зброї та боєприпасів,

перевірок наявності та організації зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів.

1.3.Табельна вогнепальна зброя закріплюється за працівниками органів внутрішніх справ, які прийняли Присягу, закінчили навчальний заклад МВС України або пройшли початкову підготовку (перепідготовку) і допущені до самостійного несення служби, а також склали заліки із знання матеріальної частини зброї, порядку і правил її застосування, заходів безпеки при поводженні з нею, виконали практичну вправу із стрільби і отримали посвідчення про кваліфікацію в поводженні з табельною зброєю

Вручення табельної вогнепальної зброї працівникам органів внутрішніх справ здійснюється в урочистій обстановці, згідно зі сценарієм

1.4. Під час проходження служби працівники органів внутрішніх справ у системі службової підготовки проходять навчання і систематичну перевірку знань з питань безпеки при поводженні з табельною зброєю.

1.5. Перевірка у працівників знань із заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю проводиться:

1.5.1. Під час навчання в системі службової підготовки (відбивається в журналі обліку занять).

1.5.2. При проведенні спортивних заходів (відбивається в організуючих документах цих заходів).

1.5.3. Під час інструктажів працівників (відбивається в журналі інструктажів).

1.5.4. У ході перевірки несення служби особовим складом (відбивається в постовій або обліковій відомості).

1.5.5. Перед присвоєнням чергових спеціальних звань, призначенням на посаду (відбивається в облікових відомостях).

1.5.6. Під час здійснення інспекторських, контрольних, раптових та цільових перевірок органів та підрозділів внутрішніх справ (відбивається в довідках про результати перевірок).

1.5.7. Не рідше двох разів на рік комісією, яка призначається начальником органу (підрозділу) внутрішніх справ. Результати перевірки знань працівників оформляються протоколом.

Працівникам, які при перевірці знань показали відмінні результати, робиться відповідна відмітка у посвідченні про кваліфікацію в поводженні з табельною вогнепальною зброєю.

1.6. У осіб, які під час перевірки показали рівень знань із заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю, порядку і правил її застосування нижче за “відмінно”  та не показали позитивні знання матеріальної частини вогнепальної зброї і не виконали нормативів або практичну вправу, посвідчення про кваліфікацію в поводженні з табельною вогнепальною зброєю, картка-замісник; зброя, спорядження та приладдя до неї вилучаються. Протягом тижня з працівником проводяться додаткові навчання і повторна перевірка знань. Залежно від отриманих результатів йому видається посвідчення і закріплюється зброя.

1.7. Організація навчання і перевірка знань заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю в навчальному закладі, органі (підрозділі) внутрішніх справ покладається на його керівника.

1.8. Працівник органу внутрішніх справ, за яким закріплена табельна вогнепальна зброя зобов'язаний:

1.8.1. Забезпечити зберігання зброї і постійно підтримувати її у справному стані.

1.8.2. Точно виконувати встановлені цією Інструкцією правила безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю.

1.8.3. Отримавши табельну вогнепальну зброю, перевірити, чи вона не заряджена, оглянути її в зібраному стані та патрони. Вважати зброю зарядженою доти, доки вона не буде перевірена і розряджена.

1.8.4. Розрядивши вогнепальну зброю, поводитися з нею, як із зарядженою.

1.8.5. Під час виконання службових обов'язків, проведення навчальних стрільб, змагань пістолет носити в кобурі на ремені, який має бути надійно застебнутий.

1.8.6. Здати табельну зброю до чергової частини органу (підрозділу) внутрішніх справ негайно після виконання службових обов'язків. У разі неможливості своєчасно прибути до органу (підрозділу) внутрішніх справ повідомити про це безпосереднього начальника і далі діяти за його вказівкою.

1.9. Категорично забороняється:

1.9.1. При поводженні з вогнепальною зброєю безпідставно спрямовувати ствол зброї у бік людей, транспорту, будинків, інших будівель та споруд. За необхідності вогнепальна зброя має бути спрямована на поверхню, яка зможе прийняти кулю, наприклад, на землю, стовбур дерева, кулеуловлювач або вгору під кутом 45-60 градусів.

1.9.2. Залишати зброю без нагляду, де б це не було. а також передавати її іншим особам.

1.9.3. Користуватися без необхідності чужою зброєю та зброєю, навички поводження з якою відсутні.

1.9.4. Виймати вогнепальну зброю з кобури без потреби.

1.9.5. Тримати палець на спусковому гачку без необхідності.

1.9.6. Знімати запобіжник з положення “запобігання”  у всіх випадках. не пов'язаних зі стрільбою.

1.9.7. Проводити чищення вогнепальної зброї у не відведених для цього місцях.

1.9.8. Закривати або затикати сторонніми предметами канал ствола, що при пострілі може призвести до його роздуття чи розриву.

1.9.9. Проводити чищення зброї бензином та іншими легкозаймистими речовинами, а також абразивними матеріалами, палити будь-що під час її чищення.

1.9.10. При поводженні з патронами не допускати пошкоджень. берегти їх від ударів, вологи, забруднення тощо.

2. Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю

Інструктаж особового складу органів внутрішніх справ з питань забезпечення безпеки при поводженні з табельною вогнепальною зброєю здійснюється на

первинних та цільових інструктажах, а також на всіх видах інструктажів з питань охорони праці.

2.1. Первинний інструктаж

2.1.1. Первинний інструктаж проводиться:

з працівниками, які щойно призначенні на посаду до органу (підрозділу) внутрішніх справ;

з курсантами (слухачами), які зараховані на навчання до відомчих  навчальних закладів;

з курсантами (слухачами), які прибули до органу (підрозділу) внутрішніх справ для проходження стажування за спеціалізацією (практика).

2.1.2. Первинний інструктаж проводить керівник органу (підрозділу, навчального закладу) внутрішніх справ або його заступник по РП або відповідний фахівець.

2.1.3. Первинний інструктаж проводиться в навчальному класі або у приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочного приладдя (плакатів, макетів, моделей, відеофільмів тощо).

2.1.4. Запис про проведення первинного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також у наказі про призначення на посаду (зарахування на навчання).

2.2.  Цільовий інструктаж

2.2.1. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

перед проведенням командно-штабних та інших навчань, навчальних і спортивних стрільб;

перед виконанням службових завдань, пов'язаних із можливим застосуванням табельної зброї;

при відрядженні працівників з табельною зброєю, а також в інших випадках.

2.2.2. Цільовий інструктаж проводять керівник органу (підрозділу), його заступники за напрямками роботи або керівник спеціальної операції, який визначає місце проведення інструктажу, виходячи з конкретного завдання.

2.2.3. Цільовий інструктаж завершується перевіркою знань, а саме усним опитуванням знання правових підстав застосуванню табельної зброї, її матеріальної частини, основ, правил і прийомів стрільб, а також перевіркою набутих навичок безпечного поводження з табельною зброєю. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

2.2.4. Про проведення цільового інструктажу особа, яка його проводила, робить запис до журналу (додаток 5). При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

Журнал інструктажів має бути зареєстрований, прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою і знаходитися в черговій частині органу (підрозділу) внутрішніх справ.

3. Заходи безпеки при поводженні з табельною зброєю і боєприпасами під час їх отримання та здачі працівником до чергової частини органу внутрішніх справ, комендатури навчального закладу МВС України

3.1. Порядок отримання табельної вогнепальної зброї і боєприпасів:

3.1.1. Порядок отримання вогнепальної зброї та боєприпасів здійснюється згідно з Інструкцією із забезпечення збереження зброї, боєприпасів і спеціальних засобів в органах та підрозділах внутрішніх справ.

  3.1.2. Для отримання табельної вогнепальної зброї, боєприпасів начальник органу (командир підрозділу), його заступники або відповідальний від керівництва повідомляє чергового по органу про необхідність їх видачі.

3.1.3. З дозволу оперативного чергового по органу внутрішніх справ під контролем начальника органу (командира підрозділу, служби або його заступника чи відповідального від керівництва органу) працівники почергово по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для отримання зброї і боєприпасів.

Отримавши зброю і боєприпаси, працівник підходить до кулеуловлювача і проводить їх огляд. Перевіряє наявність патрона в патроннику, для чого вилучає магазин з основи рукоятки пістолета, знімає його із запобіжника, тримаючи пістолет у руці, вільною рукою відводить затвор у крайнє заднє положення, ставить його на затворну затримку й оглядає патронник. Натиснувши пальцем руки на затворну затримку, повертає затвор у крайнє переднє положення, включає запобіжник. При цьому ствол зброї має бути спрямований тільки в кулеуловлювач, а вказівний палець завжди повинен знаходитись на запобіжній спусковій скобі.

3.1.4. При огляді зброї необхідно перевірити:

чи відповідають номери на затворі, запобіжнику та магазинах номеру на рамці пістолета;

чи немає на металевих частинах пістолета наліту, іржі. бруду. подряпин, тріщин, в якому стані зна&#