Спеціальна техніка в ОВС (загальна частина) - Дидактичні матеріали до проведення практичних занять (В. В. Носов)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Практичне заняття № 1 спецІальнІ засоби захисту та забезпечення громадського порядку
Читать: Практичне заняття № 2 засоби контролю доступу
Читать: Практичне заняття № 3 технІчнІ засоби охорони
Читать: Практичне заняття № 4 засоби зв’язку органів внутрішніх справ
Читать: Рекомендована література