Лісоматеріали: діагностика порід, особливості сортування, мар­кування, обмірювання й обліку та реалізація сортиментів - Навчальний посібник ( В. Ф. Стороженко)

АнотацІя

 

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

В. Ф. Стороженко, Г. О. Пономаренко

 

ЛІСОМАТЕРІАЛИ: ДІАГНОСТИКА ПОРІД, ОСОБЛИВОСТІ СОРТУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ОБМІРЮВАННЯ Й ОБЛІКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОРТИМЕНТІВ

 

Навчальний посібник

 

Харків

Видавництво Харківського національного університету внутрішніх справ

2009

ББК 67.9 (4 УКР) 623.16

         С 82

УДК 343. 98 (477) : 674

 

 

Затверджено до друку  і використання у навчальному процесі Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 14.12.2007 р., протокол № 14

 

 

 

Рецензенти:

начальник митної лабораторії, полковник юстиції, канд. техн. наук, доцент Т. М. Долгіх;

д-р екон. наук, професор Є. В. Ковальов.

 

Стороженко В. Ф., Пономаренко Г. О.

С 82     Лісоматеріали: діагностика порід, особливості сортування, мар­кування, обмірювання й обліку та реалізація сортиментів : навч. посібник / В. Ф. Стороженко, Г. О. Пономаренко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 104 с., [4] арк. кольор. іл. : іл.

У навчальному посібнику подано класифікацію і характеристику порід дерев, наведено особливості контролю якості, обмірювання й обліку лісоматеріалів, а також правила їхнього маркування, укладання і збереження.

Для працівників Департаменту державної служби по боротьбі з економічними злочинами, податкової і митної служб України.

УДК 343. 98 (477) : 674

ББК 67.9 (4 УКР)623. 16

 

© Стороженко В.Ф., Пономаренко Г.О., 2009

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009

© Р. І. Артеменко, А. С. Тяпкін,  дизайн обкладинки, 2009