Європейська та євроатлантична інтеграція України - Навчальний посібник (Кордон М. В.)

Завдання для тестової перевірки знань студентів

Хто з політиків 15.03.1946 року закликав до європейської єдності, "від якої не може бути навік відсторонена жодна держава"?

а)         Е.Даладьє;

б)         В.Черчілль;

в)         Г.Трумен.

Перша сесія Ради Європи відкрилася у Страсбурзі:

а)         5 травня 1949 р.;

б)         8 серпня 1949 р.;

в)         1 вересня 1949 р.

У рамках плану Маршалла СІЛА протягом 1945 - 1962 рр. надали Європі фінансову допомогу в розмірі:

а)         12,8 млрд. доларів;

б)         30 млрд. доларів;

в)         19,5 млрд. доларів.

Викресліть помилкові твердження.

12 липня 1947 року в Парижі почала роботу конференція 16 європейських держав, які:

а)         погодилися створити Раду Європи;

б)         прийняли рішення про створення Європейського Співто- вариства вугілля і сталі;

в)         погодилися взяти участь у плані Маршалла;

г)         виявили бажання отримати широкомасштабну допомогу від США з метою попередження "економічного, політичного й соціального хаосу" і відродження Європи;

д)         підписали Північноатлантичний договір.

Контроль за доходами і видатками Європейського Союзу здійснює:

а)         Європейська Комісія;

б)         Європейський Центральний Банк;

в)         Палата аудиторів.

Виберіть правильні твердження.

У діяльності Європейської Комісії виділяють такі функції: а) законодавча ініціатива;

б)         розгляд скарг щодо незадовільної діяльності інституцій та установ ЄС;

в)         нагляд за дотриманням угод;

г)         втілення в життя політики Союзу та міжнародних торго- вельних відносин;

д)         визначення валютної політики.

Виконавчим органом Європейського Союзу є:

а)         Економічний і соціальний комітет;

б)         Європейська Комісія;

в)         Комітет регіонів.

Викресліть помилкові твердження

Держава, яка головує в Раді Європейського Союзу, повинна:

а)         готувати та вести всі засідання;

б)         фінансувати всі витрати Ради в цей час;

в)         розробляти прийнятні узгоджувальні варіанти та практи- чні рішення проблем, які перебувають у віданні Ради;

г)         забезпечувати безперервність та послідовність в ухвален- ні рішень;

д)         на час головування припинити усі зовнішньополітичні контакти з державами, які не входять до Європейського

Союзу.

Вступ до Європейських Співтовариств Великобританії, Данії та Ірландії відбувся:

а)         9 травня 1971 р.;

б)         1 січня 1973 р.;

в)         22 січня 1972 р.

З якою країною 22 січня 1972 року було підписано угоду про її вступ до Європейських Співтовариств, але на національному референдумі більшість населення цієї країни проголосувала проти вступу:

а)         Ісландія;

б)         Норвегія;

в)         Швеція.

Угода про Партнерство та Співробітництво між ЄС та Україною підписана:

а)         2 липня 1993 р.;

б)         10 листопада 1994 р.;

в)         14 червня 1994.

Перший саміт Україна - ЄС відбувся у:

а)         червні 1994 р.;

б)         вересні 1997 р.;

в)         червні 1998 р.

Україна приєдналася до програми "Партнерство заради миру" у:

а)         1991 р.;

б)         1992 р.;

в)         1994 р.

Встановіть відповідність між датами і подіями: вступ Греції до ЄС 1 січня 1986 р.;

вступ Іспанії до ЄС 1 січня 1995 р.; вступ Австрії до ЄС 1 січня 1981 р.; вступ Фінляндії до ЄС 1 травня 2004 р.; вступ Португалії до ЄС 1 січня 1995 р.; вступ Кіпру до ЄС 1 січня 1986 р.

Встановіть відповідність між датами і подіями:

а)         Затвердження Державних програм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 рр. червень

2002 р.;

б)         виступ Президента України В.Ющенка на засіданні Ради Європи грудень 2003 р.;

в)         послання Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір" січень 2005 р.;

г)         відкриття Представництва Європейської Комісії в Україні липень 1995 р.;

д)         створення Представництва України в ЄС квітень 2003 р.;

е)         виступ Президента України на Європейській конференції в Афінах "Нове сусідство ЄС" жовтень 1993 р.

Підкресліть правильне твердження.

Головним зовнішньополітичним пріоритетом України у се-редньотерміновому вимірі в Указі Президента України від 11.06.1998 р. "Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу" проголошено:

а)         вступ до Світової організації торгівлі;

б)         отримання статусу асоційованого члена ЄС;

в)         отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Угода про Партнерство та Співробітництво між ЄС та Україною набула чинності:

а)         14 червня 1994 р.;

б)         1 січня 1995 р.;

в)         1 березня 1998 р.

У вересні 1997 року в м. Києві відбувся:

а)         перший саміт Україна - ЄС;

б)         другий саміт Україна - ЄС;

в)         третій саміт Україна - ЄС.

Указом Президента України від 14.09.2000 р. № 1072/2000 схвалено:

а)         Національну Індикативну Програму ТАСІС;

б)         Програму інтеграції України до Європейського Союзу;

в)         Хартію про особливе партнерство між НАТО та Украї- ною.

Європейський суд з прав людини перебуває в місті:

а)         Страсбурзі;

б)         Женеві;

в)         Люксембурзі.

Україна стала повноправним членом Ради Європи, підписавши:

а)         Європейську конвенцію з прав людини;

б)         Статут Ради Європи;

в)         Хартію про особливе партнерство.