Судова бухгалтерія - Навчальний посібник (Дондик Н. Я., Дондик Г. П.)

ТестовІ питання

Який документ виносить суддя для призначення судово-бухгалтерської експертизи:

а)         рішення;

б)         постанову чи ухвалу;

в)         розпорядження.

Яка експертиза згідно КПК є необов'язковою:

а) психологічна;

б)         криміналістична;

в)         судово-бухгалтерська.

Експерт-бухгалтер для проведення експертизи повинен мати:

а)         паспорт;

б)         посвідчення особи та диплом;

в)         свідоцтво про присвоєння кваліфікації.

Правами бухгалтера-експерта є:

а)         самостійне збирання доказів;

б)         дослідження наданих документів слідчим;

в)         відібрання пояснень у посадових осіб згідно мате- ріалів справи.

Судово-бухгалтерська експертиза це:

а)         джерело доказів по справі;

б)         доказ по справі;

в)         письмовий доказ по справі.

За дачу завідомо неправдивого висновку, експерт-бухгалтер несе відповідальність:

а)         матеріальну;

б)         кримінальну;

в)         адміністративну.

При призначені повторної експертизи, експертними установами складаються:

а)         акти;

б)         письмові повідомлення;

в)         висновки експерта.

У висновку експерта-бухгалтера, який складається по призначення суду не відзначається:

а)         дані про експерта;

б)         попередження про кримінальну відповідальність;

в)         про не розголошення матеріалів справи, що роз- глядається в суді.