Бухгалтерський фінансовий та податковий облік - Навчальний посібник (Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. )

Розділ ii податковий облІк 2.1. перелік тем з курсу «податковий облік»

Характеристика податкової системи в Україні, податковий облік та його місце в системі бухгалтерського обліку

Податковий облік доходів та витрат

Облік амортизаційних відрахувань в податковому обліку

Оподаткування прибутку підприємств та його податковий облік

Нарахування, сплата і облік податку на додану вартість

Облік акцизного податку

Спрощена система оподаткування. Облік єдиного податку

Облік податку на доходи фізичних осіб

Облік місцевих податків та зборів

10.       Облік майнових та ресурсних платежів