Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

1.5. використання довІдки та деяких сервІсних ІнструментІв

Довідкова система програми 1С:Бухгалтерія за своєю структурою подібна на довідкові системи пакета MS Office. Як відомо, ці довідкові системи використовують гіпертекстові вказівки. Вікна довідкової системи відкриваються з меню Допомога.

Такою ж командою цього меню відкривається головне вікно довідкової системи (рис. 1.19).

 

< 1 С: Предприятие

 

jnjx]

 

Файл  Правка   Закладка   Параметры Справка

 

Разделы

Назад

Печать   I Параметры!

 

Главное окно программы

Смотри также..

После запуска системы 1 (^Предприятие на выполнение на экран выводится главное окно программы.

Верхняя строка окна называется заголовком окна. В ней выдается название программы, а также имя активного окна, открытого в программе.

Под строкой заголовка окна расположено главное меню программы. Главное меню служит для выполнения команд, необходимых для работы с программой. Команды объединены в группы, названия групп и составляют строку главного меню программы. Выбор мышью какого-либо из пунктов главного меню открывает список команд, входящих в это меню.

При работе в каком-либо из режимов в строке главного меню появляется пункт "Действия". Выбор этого пункта открывает список всех действий, которые можно выполнить в текущем режиме работы.

Под строкой главного меню программы располагаются панели инструментов. Они служат для быстрого вызова часто используемых команд. Панели можно "прижать" к любой стороне главного окна программы или свободно разместить в любом месте экрана.           

Рис. 1.19. Головне вікно довідкової системи

Команди меню у вікні призначені для виконання таких дій. Файл - відкриття файла; друк файла.

Правка - копіювання інформації в буфер обміну; примітки до тексту допомоги.

Закладка - відкриття закладки вікна діалогу.

Параметри - настройка інтерфейсу (розміщення вікна на екрані, зміна шрифта, хронологія звертання до довідки). Довідка - інформація про версію програми. Призначення кнопок панелі інструментів, що є під меню, таке.

Розділи - пошук довідкової інформації за ключовим терміном чи фразою.

Назад - повернення до попереднього відкритого вікна довідки. Друк - відкриття діалогового вікна друку.

Параметри - копіювання тексту довідки або виділеного її фрагмента в буфер обміну; задання шрифта; розміщення вікна на екрані; додавання власних приміток.

До сервісних інструментів програми належать перш за все Календар і Калькулятор. Перший дозволяє вибирати дату у зручному режимі, хоча значно швидше просто набрати її з клавіатури (використовуючи цифрову клавіатуру, у бухгалтера завжди повинна бути активною клавіша <Num Lock>). Другий дозволяє виконувати всі арифметичні дії, обчислювати проценти, обернені значення, а також використовувати пам'ять для зберігання проміжних результатів обчислень; як пам'ять Калькулятор використовує буфер обміну Windows.

Табло рахунків призначене для оперативного отримання інформації про бухгалтерські підсумки. Табло рахунків дозволяє переглядати залишки і обіги за вибраними бухгалтерськими рахунками за будь-який розрахований період з деталізацією до місяця. Табло рахунків складається з рядків, кожен з яких може містити: код рахунку (субрахунку), валюту рахунку, підсумки по даному рахунку. У заголовку вікна табло висвітлюється період, за який виводяться підсумки. Дані в табло динамічно оновлюються при зміні сум операцій та наповненні Журналу операцій. Табло рахунків зручно розмістити у вільній частині екрана для оперативного моніторингу підсумків. У вікні табло можна забрати панель інструментів, воно займатиме на екрані менше місця.

Перелік контрольних питань

Завантаження програми 1С:Бухгалтерія. Додавання, видалення, зміна назви інформаційної бази. Вибір інформаційної бази при запуску програми. Створення нової інформаційної бази на основі існуючої.

Поняття конфігурації програми. Призначення режимів Конфігуратор і Відлагоджувач.

Основні елементи вікна програми, їх призначення. Призначення команд головного меню. Способи виконання команд меню. Налаштування панелей інструментів.

База даних як основа інформаційної бази програми: робота з таблицями баз даних (списками): вибір елемента зі списку; додавання, копіювання, редагування, збереження, видалення, пошук, сортування.

Призначення довідника Констант. Структура довідника Констант і його використання в програмі. Опис констант.

Структура довідника Плану бухгалтерських рахунків, призначення його полів. Відмінність паперового і електронного планів бухгалтерських рахунків.

Організація кількісного, валютного, аналітичного обліку в програмі 1С:Бухгалтерія 7.7.

Призначення Довідників та їх використання у програмі 1С:Бухгалтерія. Структура вікна довідника та опис його елементів. Операції з групами та елементами довідників. Навести приклади організації одно- і дворівневого аналітичного обліку. Зв'язок довідників із Журналами і Документами у програмі.

Призначення Журналу операцій та його формат. Способи заповнення Журналу операцій.

Призначення та формат Журналу проведень, його зв'язок із Журналом операцій. Умовні позначення записів у Журналі проведень.

Призначення Документів, їх можливості. Ідентифікація Документів у журналах. Використання Документів для оформлення господарських операцій, що формують проведення.

Журнали документів, їх призначення у програмі 1С:Бухгалтерія. Зв'язки журналів документів з іншими журналами програми.

Призначення команд меню Дії при роботі з журналами та документами в програмі 1С:Бухгалтерія.

Призначення Типових операцій, їх переваги і недоліки. Створення і редагування Типових операцій. Ідентифікація Типових операцій у журналах. Формування документів для Типових операцій.

Розрахунок бухгалтерських підсумків. Вхідні дані для розрахунку бухгалтерських підсумків.

Уведення вхідних залишків. Перевірка правильності введення вхідних залишків. Використання звітів для виконання перевірки правильності введених залишків на рахунках, для яких ведеться аналітичний облік.

Використання довідкової системи у програмі 1С:Бухгалтерія.

Сервісні можливості програми.

Використання класифікаторів техніко-економічної інформації у програмі.

Що таке інтерфейс програми? Які елементи інтерфейсу операційної системи ]¥іп<іом>з використані у програмі 1С?