Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

1.1. основнІ вІдомостІ про програму та режими ЇЇ роботи

Для автоматизації бухгалтерського обліку ринок програмних продуктів пропонує сьогодні кілька десятків пакетів програм. Щоб освоїти будь-яку з них, треба зрозуміти логіку її функціонування, тобто логіку взаємозв'язків між об'єктами програми. Програма 1С:Бухгалтерія 7.7 є частиною програми 1С:Підприємство, яка призначена для автоматизації обліку діяльності підприємства. Програма 1С:Підприємство розроблена фірмою 1С (Москва). Вона має свої представництва в Україні, які адаптують програму до вимог ведення національного бухобліку і впроваджують їх у практику.

Програма має компонентну організацію, тому її часто називають системою, що складається з підсистем. Кожна з підсистем може використовуватись як автономно, так і сумісно з іншими компонентами. Кожна компонента орієнтована на автоматизацію певної сфери економічної діяльності. Так, крім компоненти 1С:Бухгалтерія є ще 1С:Торгівля і склад, 1С:Розрахунок, 1С:Оперативний облік. Компонента 1С:Бухгалтерія призначена для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах, які займаються тогрівлею, наданням послуг, виробництвом. Компонента 1С:Торгівля забезпечує автоматизацію обліку торговельної діяльності фірми. Компонента 1С:Розрахунок призначена для автоматизації розрахунку зарплати та для виконання інших складних періодичних розрахунків. Компонента 1С:Оперативний облік призначена для обліку наявних засобів підприємства та їх руху. Є підсистеми, які використовують можливості кількох компонент і забезпечують комплексну автоматизацію різних напрямів обліку в єдиній інформаційній базі. Така компонента програми називається комплексною. Якщо на персональному комп'ютері інстальована хоча б

одна компонента програми, вважається, що інстальована програма 1С:Підприємство лише в обмеженому складі.

Існує кілька версій системи 1С:Підприємство:

для одного користувача - використовується для роботи з інформаційною базою одного користувача і на невеликих підприємствах, які не планують адаптувати конфігурацію до особливостей свого обліку;

професійна - містить розвинуті засоби адміністрування і конфігурування;

мережева версія - з однією інформаційною базою можуть працювати кілька користувачів;

версія для SQL - забезпечує можливість роботи з інформаційною базою в режимі клієнт-сервер: для обслуговування інформаційної бази використовується прикладна програма Microsoft SQL Server 7.0, що підвищує надійність і швидкодію системи при великій кількості користувачів.

Фірма 1С випустила такі версії програми 1С:Бухгалтерія: 6.0, 7.0, 7.5, 7.7, 8.0.

Кожна компонента має властиву їй конфігурацію, тому інстальовані на різних персональних комп'ютерах компоненти програми 1С:Підприємство можуть відрізнятися між собою.

Створюють конфігурації компонент фірми, які модифікують їх з метою адаптації до ведення обліку на конкретних підприємствах та в організаціях. Можливість налаштування конфігурації компонент є великою перевагою програм фірми 1С. Фірми, що розповсюджують програму, рекомендують перед її використанням розібратися в запропонованій типовій конфігурації і якщо вона не влаштовує користувача, то виробити план перебудови програми, тобто модифікувати її настроювання з метою отримання потрібної конфігурації. Необхідність у реорганізації типової конфігурації виникає тоді, коли змінюються законодавча і нормативна бази бухгалтерського обліку в країні чи методика ведення обліку на підприємстві. Зауважимо, що типова конфігурація розробляється фірмою 1С і фірмою-постачальником та відповідає чинному законодавству.

Для зміни типових конфігурацій програми існують такі її компоненти, як Конфігуратор і Відлагоджувач. Щоразу після зміни конфігурації отримують нову інформаційну базу, якій присвоюють ім'я. Конфігурація вибирається або встановлюється при початковій інсталяції програми, а при запуску програми на виконання вибирають інформаційну базу. Маючи в програмі кілька інформаційних баз, бухгалтер може вести облік на кількох підприємствах. Наявність Конфігуратора дозволяє використовувати програму протягом тривалого часу без необхідності заміни її на нову. Доступ до Конфігуратора має і звичайний користувач, але цю роботу повинен виконувати фахівець.

У процесі зміни конфігурації програми може виникнути ситуація, коли її програмні модулі не «стикуватимуться» між собою. Для відшукання помилок у новоствореній конфігурації призначений Відлагоджувач. Відлагодження виконується засобами об'єктно-орієнтованої мови програмування. Робота з Конфігуратором, на відміну від роботи з Відлагоджувачем, не потребує знання вбудованої мови програмування.

Програма має ще один режим роботи - Монітор; він призначений для роботи з мережевими версіями програми і дозволяє визначити користувачів програми в поточному режимі роботи та дізнатись про їх права доступу.