Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

3.7. ситуативне завдання 5

Постановка завдання. Увести в інформаційну базу програми 1С:Бухгалтерія відомості про фірму ПП «Добробут», її працівників та контрагентів. Увести вхідні залишки на бухгалтерських рахунках ПП «Добробут» і перевірити їх. Відобразити господарські операції, які мали місце на підприємстві в жовтні поточного року. Субконто довідників заповнити довільними реальними даними. Сформувавши звітність різних типів, провести аналіз синтетичного та аналітичного обліку ПП «Добробут».

Відомості про фірму ПП «Добробут»:

Юридична адреса:     м. Львів, вул. Театральна, 27

ЄДРПОУ        67715420

Банк    ЗРФ АКБ «Трансбанк»

МФО  385435

П/р (у нац. валюті)    26003486954189

Телефон          274-89-10

ІПН     351155698770

№ свідоцтва   98458641

Відомості про працівників:

1.    Івонча В.В.         Директор; оклад 1 900,00 грн; ІПН 995667903

2.    Рижак Л.О.         Головний бухгалтер; оклад 1 500 гри;

ІПН 2967652015

Мазепа A.B.        Касир; оклад 900,00 гри; ІПН 88444702

Булик А.Л.     Менеджер; оклад 1 200,00 гри; ІПН 6324767598

Дорошенко О.О.  Робітник, оклад 800,00 гри; ІПН 3588741102

Меркулов М.А.    Робітник, оклад 800,00 гри; ІПН 6458870025

Відомості про контрагента ПП «Весна»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

м. Львів, вул. Любінська, 132/2 55689897

Львівська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» 325019

26003002355698 240-69-68 6895602002 84557842

 

 

Відомості про контрагента ВАТ «Марс»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва м. Львів, вул. Зигзаг, 11б

69880223

ФКБ «Фінанси і Кредит»

325923

26003238002547 240-11-48 7778900565 7842405

 

 

Відомості про контрагента ПП «Цариця»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

м. Львів, вул. Окружна, 7в

80202323

Львівська філія АБ «Синтез»

325804 2600336589 240-15-45 2688088875

25014875

 

 

Відомості про контрагента ПП «Максим»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

м. Львів, вул. Стрийська, 15/4

23055678

Львівська філія ВАТ «Банк Універсальний»

325707

260036987126

240-15-45

90235614

70500064

 

 

Відомості про контрагента МП «Янтар»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва м. Львів, вул. Садова, 6а

55478900

АКБ «Електрон Банк»

325213

2600336565689 240-02-20 6142356455 50013064

 

 

Сальдо на бухгалтерських рахунках ПП «Добробут» станом на 1 жовтня поточного року

 

№ пор.

Рахунок

Сума, грн

1.

10 «Основні засоби»

60000

2.

201 «Сировина і матеріали»

30000

3.

22 «МШП»

1000

4.

281 «Товари на складі»

20000

5.

301 «Каса в національній валюті»

500

6.

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

100000

7.

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» («Янтар»)

15000

8.

40 «Статутний капітал»

300000

9.

42 «Додатковий капітал»

18000

10.

43 «Резервний капітал»

35000

11.

441 «Прибуток нерозподілений»

20000

12.

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» («Максим»)

40000

13.

66 «Розрахунки з оплати праці»

4500

 

Разом

?

Журнал реєстрації господарських операцій ПП «Добробут»

за жовтень поточного року

 

№ пор.

Дата

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, грн

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

02.10

Оприбутковано сировину

?

?

42 000

 

 

 

Відображено суму ПДВ

?

?

?

 

2.

02.10

Відображено транспортні витрати з доставки матеріалів

?

?

300

 

 

 

Відображено суму податкового кредиту

?

?

 

 

3.

02.10

Надійшла передоплата від покупців за товари

?

?

30 000

 

 

 

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

?

?

?

 

4.

03.10

Відвантажено покупцям товари:

?

?

 

 

 

 

- за собівартістю

?

?

15 000

 

 

 

- за відпускною ціною

?

?

30 000

 

 

 

- на суму ПДВ

?

?

?

 

5.

03.10

Перераховано ПП «Весна» за матеріали

?

?

12000

 

6.

06.10

Списано МШП

?

?

500

 

7.

06.10

Вкладено кошти на депозит у банк «Аваль»

?

?

30 000

 

8.

07.10

Виставлено рахунок Обласною лікарнею за медогляд на суму 800,00 грн:

?

?

 

 

 

 

- без ПДВ

?

?

?

 

 

 

- на суму ПДВ

?

?

?

 

9.

07.10

Безоплатно одержано паливо

?

?

500

 

10.

07.10

Виставлено рахунок за послуги, надані аудиторською фірмою, на суму 700 грн

?

?

 

 

 

 

- без ПДВ

?

?

?

 

 

 

- на суму ПДВ

?

?

?

 

11.

08.10

Перераховано лікарні за медогляд

?

?

1 100

 

12.

09.10

Видано під звіт Івончі В.В. на різні потреби

?

?

500

 

13.

09.10

Отримано безоплатно споруду від ВАТ «Марс»

?

?

12 000

 

14

13.10

Виявлено недостачу будматеріалів на складі

?

?

800

 

15.

13.10

За рішенням комісії віднесено суму недостачі на винну особу

?

?

800

 

16.

13.10

Відображено часткове погашення збитку винною особою шляхом внесення готівки в касу

?

?

500

 

17.

14.10

На решту суми недостачі особа повернула на склад будматеріали

?

?

300

 

18.

14.10

Перераховано кошти масажному салону

?

?

600

 

19.

14.10

Перераховано ПП «Цариця» за сировину

?

?

20 000

 

1

2

3

4

5

6

20.

15.10

Оприбутковано матеріали від ПП «Максим»

?

?

25 000

 

 

(без ПДВ) 

 

 

 

21.

15.10

Відображено ПДВ

?

?

?

22.

16.10

Прийнято звіт про використання коштів,

 

 

 

 

 

наданих на відрядження або під звіт,

?

?

500

 

 

від Івончі В.В.

 

 

 

23.

16.10

Отримано в касу гроші з поточного рахунку

?

?

100

 

 

на виплату відряджень 

 

 

 

24.

16.10

Проведено виплату відряджень

?

?

100

25.

17.10

Надійшла передоплата за товари

?

?

40 000

 

 

від МП «Янтар» 

 

 

 

26.

20.10

Відвантажено товари МП «Янтар»

?

?

 

 

 

- за собівартістю

?

?

25 000

 

 

- за відпускною ціною з ПДВ

?

?

50 000

 

 

- на суму ПДВ

?

?

?

27.

20.10

Нараховано комунальний податок

?

?

?

28.

21.10

Отримано відсотки за депозитом

?

?

2 000

29.

21.10

Визнано і сплачено штрафні санкції

?

?

300

30.

21.10

Сплачено комунальний податок

?

?

?

31.

22.10

Знято з рахунку плату за розрахунково-

?

?

30

 

 

касове обслуговування 

 

 

 

32.

22.10

Львівобленерго виставило рахунок

за електроенергію на суму 1 000, 00 грн:

 

 

 

 

 

- без ПДВ

?

?

?

 

 

- на суму ПДВ

?

?

?

33.

23.10

АТС виставило рахунок за зв'язок на суму

?

?

 

 

 

350,00 грн: 

 

 

 

 

 

- без ПДВ

?

?

?

 

 

- на суму ПДВ

?

?

?

34.

25.10

Перераховано за електроенергію

?

?

1 000

35.

25.10

Перераховано АТС

?

?

350

36.

26.10

Нараховано заробітну плату

 

 

 

 

 

- Івонча В.В - директор

?

?

1 500

 

 

- Рондяк Ю.О. - головний бухгалтер

?

?

1 000

 

 

- Булик А.Л.- менеджер

?

?

900

 

 

- Меркулов М.А. - робітник

?

?

800

 

 

- Дорошенко О.О. - робітник

?

?

700

 

 

- Мазепа А.В. - касир

?

?

800

37.

27.10

Нараховано єдиний податок (6\%)

?

?

?

38.

27.10

Нараховано ПДВ до сплати в бюджет

?

?

?

1

2

3

4

5

6

 

39.

28.10

Перераховано суму єдиного податку і ПДВ

?

?

?

 

 

 

до бюджету 

 

 

 

 

40.

29.10

Зроблено нарахування на фонд заробітної плати:

 

 

 

 

 

 

- внеску до Пенсійного фонду

?

?

?

 

 

 

- внеску до Фонду соціального

 

 

 

 

 

 

страхування з тимчасової втрати

?

?

?

 

 

 

працездатності

 

 

 

 

 

 

- внеску до Фонду загально-

 

 

 

 

 

 

обов'язкового державного соціального

?

?

?

 

 

 

страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

- внеску до Фонду соціального

?

?

?

 

 

 

страхування від нещасних випадків 

 

 

 

 

41.

29.10

Зроблено утримання із заробітної плати:

 

 

 

 

 

 

- у Пенсійний фонд

?

?

?

 

 

 

- у Соцстрах у зв'язку з тимчасовою

?

?

?

 

 

 

втратою працездатності 

 

 

 

 

 

 

- у Соцстрах на випадок безробіття

?

?

?

 

 

 

- податок з доходів фізичних осіб

?

?

?

 

42.

30.10

Перераховано:

 

 

 

 

 

 

- до Пенсійного фонду

?

?

?

 

 

 

- до Фонду соціального страхування

?

?

?

 

 

 

з тимчасової втрати працездатності 

 

 

 

 

 

 

- до Фонду загальнообов'язкового

 

 

 

 

 

 

державного соціального страхування

?

?

?

 

 

 

на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

- до Фонду страхування від нещасних

?

?

?

 

 

 

випадків 

 

 

 

 

 

 

- податок з доходів фізичних осіб

?

?

?

 

43.

30.10

Одержано в касу гроші на виплату

?

?

?

 

 

 

заробітної плати 

 

 

 

 

44.

31.10

Проведено виплату заробітної плати

?

?

?