Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

3.6. ситуативне завдання 4

Постановка завдання. Увести в інформаційну базу програми 1С:Бухгалтерія відомості про фірму МП «Лія», її працівників та контрагентів. Увести вхідні залишки на бухгалтерських рахунках МП «Лія» та перевірити їх. Відобразити господарські операції, які мали місце на підприємстві в липні - вересні поточного року. Субконто довідників заповнити довільними реальними даними. Сформувавши звітність різних типів, провести аналіз синтетичного та аналітичного обліку МП «Лія».

Відомості про фірму МП «Лія»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті)

Телефон

ІПН

№ свідоцтва

м. Львів, вул. Київська, 25 89115421

Друга Львівська філія АКБ «Надра» 325246

26008903676597 272-35-98 3511654869876 18448643

 

 

Відомості про працівників:

Дуліпа І.Я.     Директор; оклад 1 500,00 гри; ШН 115687920

Паичеико М.Є.    Головиий бухгалтер; оклад  1  000,00 гри; ІПН

5569800256

Маркіи A.B.        Заступиик  директора;  оклад   1   200  гри; ІПН

6989874102

Лесько Л.О.        Директор фіиаисового департамеиту; оклад 1200

гри; ІПН 2323659810

Кирилеико З.М.        Юрист; оклад 1 000,00 гри; ІПН 2314576589

Борис О.Ю.    Маркетолог; оклад 900,00 гри; ІПН 2254113687

Шеигера І.А. Програміст; оклад 900,00 гри; ІПН 8907354265

Козій Ю.І.      Меиеджер; оклад 750,00 гри; ІПН 4488759962

Попов Ю.В.   Іижеиер, оклад 700,00 гри; ІПН 2541354234

Бавдик Т.Ю.   Робітник, оклад 400,00 гри; ІПН 3656564547

Відомості про контрагента ТзОВ «Новел»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

м. Львів, вул. Личаківська, 47/3

05484856

Львівська філія ВАТ «Баик Уиіверсальиий»

325707

26003020658912

297-13-90

225689895602 33567845

 

 

Відомості про контрагента ЗАТ «Агропром»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

м. Львів, вул. Лисеика, 71/2 11254789

Львівська філія АКІБ «УкрСиббаик»

385327

26003368711212 240-11-39

558979745001 36659874

 

 

Відомості про контрагента ЗАТ «Конт»:

Юридичиа адреса:     м. Львів, вул. П. Грабовського, 11/3

ЄДРПОУ 29001136

 

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

ФКБ «Фінанси і Кредит» 325923

26003723020125 240-74-22 232548934623 34013125

 

 

Відомості про контрагента ПП «Фелікс»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

м. Львів, вул. 700-річчя Львова, 63/56

10302988

Львівська філія АБ «Синтез»

325804

26003355669987 240-40-18 588948934630 55202014

 

 

Відомості про контрагента ТзОВ «Мік»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва м. Львів, вул. Зелена, 115/1

58745874

Філія ВАБ «ВАБанк»

325763

26003002650879 230-20-30 275807058894 27355014

 

 

Відомості про контрагента ЗАТ «Галичина»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

м. Львів, вул. Жовківська, 31

75068302

АКБ «Електрон Банк»

325312

26003806896323

231-78-90

7058238945

58961325

 

 

Сальдо на бухгалтерських рахунках МП «Лія» станом на 1 липня поточного року

 

№ пор.

Рахунки

Сума, грн

1

301 «Каса в національній валюті»

200,00

2

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

8 900,00

3

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» («Новел»)

1 500,00

4

26 «Готова продукція»

9 000,00

5

281 «Товари на складі»

105 000,00

6

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (Агропром)

19 000,00

7

661 «Розрахунки за заробітною платою»

20 000,00

8

40 «Статутний капітал»

76 000,00

9

441 «Прибуток нерозподілений»

6 400,00

10

641 «Розрахунки за податками»

2 500,00

11

651 «За пенсійним забезпеченням»

636,00

12

652 «За соціальним страхуванням»

33,50

15

653 «За страхуванням на випадок безробіття»

30,50

Разом

?

 

Журнал реєстрації господарських операцій МП «Лія» за липень - вересень поточного року

 

№ пор.

Дата

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, грн

1

2

3

4

5

6

1.

02.07

Виплачено під звіт Борис О.Ю. на відрядження

?

?

2 100,00

2.

02.07

Затверджено звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Борис О.Ю.

?

?

2100,00

3.

02.07

Надійшла в касу готівка за реалізовану продукцію

- на суму ПДВ

?

?

3 600,00

?

4.

02.07

На рахунок підприємства надійшла сума від ТзОВ «Новел» - на суму ПДВ

?

?

1 500,00 ?

5.

03.07

Перераховано з поточного рахунку ЗАТ «Конт» за сировину

?

?

6 600,00

6.

03.07

Оприбутковано сировину

?

?

5 500,00

7.

03.07

На суму ПДВ

?

?

 

8.

03.07

Надійшла на поточний рахунок сума плати банку за вільні залишки готівки - на суму ПДВ

?

?

30,00

9.

04.07

Знято з рахунку за розрахунково-касове обслуговування банком

?

?

82,00

1

2

3

4

5

6

10.

04.07

Проведено оплату банку за поновлення

?

?

11,00

 

 

грошової чекової книжки 

 

 

 

11.

04.07

Надійшла в касу сума готівки з поточного

?

?

2 000,00

 

 

рахунку на виплату заробітної плати 

 

 

 

 

 

Виставлено рахунок ПП «Фелікс» за надані

 

 

1 800,00

12.

05.07

послуги

- на суму ПДВ

?

?

 

13.

06.07

Видано під звіт Шенгері I.A. на придбання

?

?

80,00

 

 

канцтоварів 

 

 

 

14.

06.07

Прийнято звіт про використання коштів, нада-

?

?

95,00

 

 

них на відрядження або під звіт Шенгері I.A. 

 

 

 

 

 

Надійшла на рахунок підприємства сума

 

 

1 800,00

15.

07.07

від ПП «Фелікс» - на суму ПДВ

?

?

 

16.

09.07

Одержано від 3AT «Агропром» паливо

?

?

41667,00

 

 

- на суму ПДВ 

 

 

 

17.

09.07

Перераховано частково за паливо

?

?

30 000,00

18.

14.07

Проведено передоплату періодичної преси

?

?

456,00

 

 

Надійшла передоплата під реалізацію товарів

 

 

90 000,00

19.

15.07

від ТзОВ «Мік», - на суму ПДВ

?

?

 

20.

15.07

Видано під звіт Козій Ю.І.

?

?

400,00

 

 

Відвантажено ТзОВ «Мік» товари:

 

 

 

21.

17.07

- за собівартістю

?

?

40 000,00

 

 

-           за відпускною ціною

-           на суму ПДВ 

 

 

60 000,00 ?

22.

18.07

Перераховано в бюджет суму фіксованого

?

?

?

 

 

податку (6\%) 

 

 

 

23.

18.07

Перераховано в бюджет ПДВ

?

?

200,00

24.

19.07

Отримано звіт про використання коштів,

?

?

400,00

 

 

наданих на відрядження або під звіт Козій Ю.І. 

 

 

 

 

 

Відвантажено ТзОВ «Мік» товари:

 

 

 

25.

19.07

- за собівартістю

?

?

18 000,00

 

 

-           за відпускною ціною

-           на суму ПДВ 

 

 

30 000,00

26.

19.07

Видано під звіт Лесько Л.О.

?

?

600,00

 

 

Нарахована орендна плата 3АТ «Галичина»

 

 

1 800,00

27.

20.07

за грудень

- на суму ПДВ

?

?

 

 

 

Отримано звіт про використання коштів, нада-

 

 

 

28.

22.07

них на відрядження до Києва, від підзвітної особи Лесько Л.О.

?

?

600,00

 

 

3

Продовження таблиці' 4  І 5 І 6 ?      ?       1 800,00

 

36.

37.

 

29.07

02.08

 

у Пенсійний фонд

у Фонд соціального страхування від втрати працездатності

у Фонд страхування на випадок безробіття

у Фонд соціального страхування від нещасних випадків

Надійшла в касу сума з поточного рахунку на виплату відряджень та невідкладні витрати

 

?

?

 

?

?

? ? ?

1 000,00

 

38. 39.

05.08 10.08

Видано під звіт на невідкладні витрати

Козію Ю.І.    

Отримано з банку суму на виплату заробітної

350,00

?

 

плати

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Виплачено заробітну плату:

 

 

 

 

 

- Дуліпа І.Я.

 

 

?

 

 

- Кириленко 3.М.

 

 

?

 

 

- Панченко Н.Є.

 

 

?

 

 

- Маркін А.В.

 

 

?

40.

10.08

-           Лесько Л.О.

-           Борис О.Ю.

-           Шенгера I.A.

-           Козій Ю.І.

-           Попов Ю.В.

-           Бавдик Т.Ю.

?

?

? ? ? ? ? ?

41.

10.08

Перераховано суму нарахувань у Фонд

?

?

?

 

 

соціального страхування від нещасних випадків 

 

 

 

 

 

Перераховано:

 

 

 

 

 

- у Пенсійний фонд

 

 

?

 

 

- у Фонд соціального страхування

 

 

?

42.

10.08

на випадок безробіття

-           у Фонд соціального страхування від втрати працездатності

-           податок з доходу фізичних осіб

?

?

? ?

43.

14.08

Прийнято звіт про використання коштів,

?

?

390,00

 

 

наданих на відрядження або під звіт Козію Ю.І. 

 

 

 

 

 

Надійшла на рахунок передоплата

 

 

 

44.

17.08

від ТзОВ «Новел» - на суму ПДВ

?

?

12 000,00

45.

19.08

Отримано обладнання від 3АТ «Агро-пром»

 

 

2 200,00

46.

19.08

На суму ПДВ

 

 

366,67

47.

20.08

Перераховано за обладнання

 

 

?

48.

22.08

Придбано комп'ютер у «Технолюксі»

 

 

1 500,00

49.

22.08

На суму ПДВ

 

 

?

50.

24.08

Нараховано єдиний податок за січень

 

 

?

51.

24.08

Нараховано ПДВ за січень

 

 

?

52.

01.09

Проведено виплату підзвітних сум Козію Ю.І.

?

?

90,00

 

 

Відвантажено ТзОВ «Новел» готову продукцію:

 

 

 

53.

03.09

- за собівартістю

?

?

10 000,00

 

 

-           за відпускною ціною

-           на суму ПДВ 

 

 

12 000,00

54.

4.09

Надійшла сума від ТзОВ «Новел»

?

?

9 000,00

 

 

- на суму ПДВ 

 

 

 

55.

9.09

Перераховано суму спонсорської допомоги

?

?

1 500,00

 

 

дитячому будинку 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Виставлено рахунок ПП «Фелікс» за надані

 

 

3 000,00

56.

10.09

послуги

- на суму ПДВ

?

?

?

57.

11.09

Надійшла на поточний рахунок сума

?

?

2 800,00

 

 

від ПП «Фелікс» 

 

 

 

58.

15.09

Нараховано єдиний податок за лютий

?

?

?

59.

15.09

Нараховано ПДВ за лютий

?

?

?

60.

16.09

Перераховано суму єдиного податку та ПДВ

?

?

?

61.

19.09

Отримано сировину від «Агропром»

?

?

5 000,00

 

 

- на суму ПДВ 

 

 

?

62.

22.09

Перераховано за сировину

?

?

?