Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

3.4. ситуативне завдання 2

Постановка завдання. Увести в інформаційну базу програми 1С:Бухгалтерія відомості про фірму МП «Віра», її працівників і контрагентів. Увести вхідні залишки на бухгалтерських рахунках МП «Віра» та перевірити їх. Відобразити господарські операції, які мали місце на підприємстві в березні поточного року. Субконто довідників заповнити довільними реальними даними. Сформувавши звітність різних типів, провести аналіз синтетичного та аналітичного обліку МП «Віра».

 

 

Відомості про фірму МП «Віра»:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті)

Телефон

ІПН

№ свідоцтва

Юридична адреса:       79037 м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 212

78984355

Львівська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк»

325019

26006478697169 244-55-47 359865486211 48338655

Підприємство займається торгівлею. Обліковує витрати на рахунках 8-го класу.

Відомості про працівників МП «Віра»:

Фрашкевич В.В.     Директор; оклад 2 800,00 грн; ІПН 9967384230

Цюпка Г.А.    Головний бухгалтер; оклад 1 800,00 грн;

ІПН1198678409

Дмитров М.А.        Менеджер; оклад 900,00 грн.; ІПН 7700436772

Відомості про контрагента ПП «Галина»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

80037 м. Львів, вул. Князя Романа, 21

8984300

Львівська філія АКБ «Надра»

325978

26001643782170 249-55-49

659865486256 18338762

 

Відомості про контрагента ТзОВ «Анастасія»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

79038 м. Кам'янка-Бузька, вул. Шептицького, 212

58918330

Львівська філія АКБ «Мрія»

385316

26006643789597 274-50-07 259865486208 28308601

 

 

Відомості про контрагента СП «Телець»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

90037 м. Дубляни, вул. Інститутська, 12

38984852

Львівська філія АБ «Синтез»

325804

26003643780023 240-11-27 459865486224 28328645

 

Відомості про контрагента ТзОВ «Марта»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

59000 м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 90

28984325

Львівська філія АКІБ «УкрСиббанк»

385327

26004372659721

242-25-47

859865486212

25138620

 

Відомості про контрагента ВАТ «Прогрес»:

 

Юридична адреса:

ЄДРПОУ

Банк

МФО

П/р (у нац. валюті) Телефон

ІПН

№ свідоцтва

79030 м. Львів, вул. Липинського, 129

38984323

Філія ВАБ «ВАБанк»

325763

26003643786593 242-05-43 339865486290 36928635

 

Залишки на бухгалтерських рахунках МП «Віра» станом на 1 березня поточного року:

 

№ пор.

Рахунки

Сума, грн

1

10 «Основні засоби»

100000,00

2

12 «Нематеріальні активи»

30000,00

3

131 «Знос основних засобів»

20000,00

4

201 «Сировина і матеріали»

200000,00

5

26 «Готова продукція»

65000,00

6

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

120000,00

7

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

51000,00

8

371 «Розрахунки за виданими авансами»

18 600,00

9

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

36000,00

10

40 «Статутний капітал»

50000,00

11

43 «Резервний капітал»

12000,00

12

441 «Прибуток нерозподілений»

204000,00

13

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

52000,00

14

6411 «Податок на додану вартість»

13000,00

15

6412 «Податок на прибуток»

12000,00

16

6413 «Податок з доходів фізичних осіб»

11000,00

17

651 «За пенсійним забезпеченням»

8000,00

18

652 «За соціальним страхуванням»

3000,00

19

653 «За страхуванням на випадок безробіття»

1000,00

20

661 «Розрахунки за заробітною платою»

85000,00

21

681 «Розрахунки за авансами одержаними»

149600,00

Разом

?

 

Журнал реєстрації господарських операцій МП «Віра» за березень поточного року

 

№ пор.

Дата

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, грн

 

1

2

3

4

5

6

 

1

01.03

Здійснено попередню оплату ПП «Галина» за матеріали

?

?

120 000,00

 

2

01.03

Відображено ПДВ

?

?

?

 

3

02.03

Здійснено попередню оплату ТзОВ «Анастасія» за паливо

?

?

25 200,00

 

4

02.03

Відображено ПДВ

?

?

 

 

5

03.03

Оприбутковані матеріали від ПП «Галина»

?

?

100 000,00

 

6

03.03

Відображено ПДВ

?

?

 

 

7

03.03

Проведено залік заборгованості по ПП «Галина»

?

?

120 000,00

 

1

2

3

4

5

6

 

8

06.03

Здійснено попередню оплату СП «Телець»

?

?

18 000,00

 

 

 

за запчастини 

 

 

 

 

9

06.03

Відображено ПДВ

?

?

?

 

10

07.03

Оприбутковані паливо

?

?

21 000,00

 

 

 

від ТзОВ «Анастасія» 

 

 

 

 

11

07.03

Списана сума податкового кредиту

?

?

 

 

12

07.03

Проведено залік заборгованості

?

?

25 200,00

 

 

 

по ТзОВ «Анастасія» 

 

 

 

 

13

09.03

Оприбутковано запчастини

?

?

15 000,00

 

 

 

від СП «Телець» 

 

 

 

 

14

09.03

Списана сума податкового кредиту

?

?

 

 

15

09.03

Проведено залік заборгованості

?

?

18 000,00

 

 

 

по СП «Телець» 

 

 

 

 

16

10.03

Оприбутковані напівфабрикати від ТзОВ

?

?

42 000,00

 

 

 

«Марта» без попередньої оплати 

 

 

 

 

17

10.03

Відображено суму ПДВ вартості

?

?

 

 

 

 

напівфабрикатів 

 

 

 

 

18

10.03

Відображено транспортні витрати

?

?

500,00

 

 

 

з доставкою напівфабрикатів 

 

 

 

 

19

10.03

Відображено суму податкового кредиту

?

?

100,00

 

 

 

за наявності податкової накладної 

 

 

 

 

20

10.03

Оприбутковано мастила

?

?

22000,00

 

 

 

від ТзОВ «Анастасія» 

 

 

 

 

21

10.03

Відображено ПДВ

?

?

 

 

22

13.03

Перераховано за напівфабрикати

?

?

51 000,00

 

 

 

ТзОВ «Марта» 

 

 

 

 

23

13.03

Перераховано ТзОВ «Анастасія»

?

?

26 400,00

 

 

 

за отримані мастила 

 

 

 

 

24

13.03

Віднесена вартість послуг зв'язку АТС

?

?

230,00

 

 

 

на адмінвитрати 

 

 

 

 

25

13.03

Відображено ПДВ вартості послуг зв'язку

?

?

?

 

26

14.03

Нарахована вартість послуг

?

?

1 600,00

 

 

 

з охорони 

 

 

 

 

27

14.03

Нараховано ПДВ

?

?

?

 

28

14.03

Списані послуги з медогляду

?

?

560,00

 

29

14.03

Відображено ПДВ

?

?

 

 

30

15.03

Перераховано 50\% вартості послуг

?

?

960,00

 

 

 

за охорону приміщення РВВС 

 

 

 

 

31

15.03

Перераховано ВАТ «Прогрес»

?

?

120,00

 

 

 

за відремонтований електродвигун 

 

 

 

 

32

15.03

Перераховано за послуги зв'язку

?

?

276,00

 

33

15.03

Перераховано обласній лікарні за медогляд

?

?

672,00

 

1

2

3

4

5

6

34

15.03

Перераховано за транспортування

?

?

600,00

 

 

купівельних напівфабрикатів 

 

 

 

35

16.03

Списано матеріали за методом ФІФО

?

?

238 000,00

 

 

на витрати 

 

 

 

36

16.03

Списано паливо за методом ЛІФО на витрати

?

?

12 600,00

37

16.03

Списано напівфабрикати

?

?

17 600,00

38

16.03

Списано мастила

?

?

6 300,00

39

16.03

Списано запчастини

?

?

1 900,00

40

17.03

Видано з каси Дмитрову М.А.

?

?

1 000,00

 

 

на відрядження 

 

 

 

41

17.03

Видано під звіт на різні потреби

?

?

760,00

 

 

Фрашкевич В.В. 

 

 

 

42

17.03

Видано під звіт на господарські потреби

?

?

120,00

 

 

Цюпці Г.А. 

 

 

 

 

 

Затверджено звіт про використання коштів,

 

 

 

43

21.03

наданих на відрядження або під звіт Фрашкевич В.В.

?

?

738,00

44

21.03

Повернено в касу невикористану суму

?

?

 

 

 

Фрашкевич В.В. 

 

 

 

 

 

Затверджено звіт про використання коштів,

 

 

 

45

21.03

наданих на відрядження або під звіт, від Цюпки Г.А.

?

?

120,00

 

 

Затверджено звіт про використання коштів,

 

 

 

46

21.03

наданих на відрядження або під звіт, від Дмитрова М.А.

?

?

978,00

47

21.03

Дмитров М.А. повернув невикористані

?

?

 

 

 

гроші в касу 

 

 

 

48

22.03

Списані запчастини за наслідками

?

?

240,00

 

 

інвентаризації як нестача 

 

 

 

49

22.03

Списана нестача на витрати

?

?

240,00

50

23.03

Безоплатно отримано паливо

?

?

270,00

51

23.03

Віднесено на фінансовий результат

?

?

270,00

52

24.03

Нарахована заробітна плата допоміжним

?

?

16 000,00

 

 

працівникам 

 

 

 

53

24.03

Нарахована заробітна плата управлінському

?

?

6 500,00

 

 

персоналові 

 

 

 

54

24.03

Нарахована заробітна плата адмінапаратові

?

?

9 000,00

55

24.03

Нарахування збору на Пенсійне

?

?

?

 

 

страхування 

 

 

 

56

24.03

Нарахування збору на соціальне

?

?

?

 

 

страхування 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

57

24.03

Нарахування збору на соціальне

?

?

?

 

 

 

страхування на випадок безробіття 

 

 

 

 

58

24.03

Нарахування у Фонд від нещасного випадку

?

?

?

 

59

24.03

Утримано із заробітної плати податок

?

?

?

 

 

 

на доходи фізичних осіб 

 

 

 

 

60

24.03

Утримано із заробітної плати внески

?

?

?

 

 

 

до Пенсійного фонду 

 

 

 

 

 

 

Утримано збір на обов'язкове соціальне

 

 

 

 

61

24.03

страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

?

?

?

 

62

24.03

Утримано збір на обов'язкове соціальне

?

?

?

 

 

 

страхування на випадок безробіття 

 

 

 

 

63

27.03

Отримано кошти на видачу заробітної

?

?

?

 

 

 

плати 

 

 

 

 

64

27.03

Видано заробітну плату

?

?

?

 

65

28.03

Надійшли в касу кошти з поточного

?

?

2 250,00

 

 

 

рахунку на різні цілі 

 

 

 

 

66

28.03

Отримано короткострокову позику

?

?

60 000,00

 

 

 

на поточний рахунок від «ПриватБанку» 

 

 

 

 

67

29.03

Нараховано відсотки за користуванням

?

?

3 000,00

 

 

 

позикою згідно з кредитною угодою 

 

 

 

 

68

29.03

Перераховано відсотки за отриманою

?

?

3 000,00

 

 

 

позикою 

 

 

 

 

69

29.03

Нараховано послуги за аудит фірмі

?

?

880,00

 

 

 

«Украудит» 

 

 

 

 

70

29.03

Нараховано ПДВ

?

?

 

 

71

29.03

Збільшено статутний капітал відповідно

?

?

118 500,00

 

 

 

до установчих документів 

 

 

 

 

72

29.03

Внесено на поточний рахунок заснов-

?

?

118 500,00

 

 

 

никами кошти до статутного капіталу 

 

 

 

 

73

30.03

На поточний рахунок надійшла попередня

?

?

1 500 780,00

 

 

 

оплата від покупців 

 

 

 

 

74

30.03

Відображено ПДВ

?

?

?

 

75

30.03

Реалізовано готову продукцію покупцям

?

?

1 500 780,00

 

76

29.03

Зменшено дохід від реалізації на суму ПДВ

?

?

250 130,00

 

77

30.03

Списано зі складу реалізовану продукцію

?

?

10 240,00

 

78

30.03

Списано дохід від реалізації

?

?

1 250 650,00

 

 

 

на фінансовий результат 

 

 

 

 

79

30.03

Відображено суму податку на прибуток

?

?

60 102,50

 

80

31.03

Списано на фінансовий результат

?

?

?

 

81

31.03

Списано на прибутки (збитки)

?

?

?