Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

2.8. облІк придбання основних засобІв (пІсляоплата постачальниковІ)

Постановка завдання. ВАТ «Фотон» вирішило придбати у фірми «Флеш» персональний комп'ютер «Пентіум 4» вартістю 4 800 грн {у т. ч. з ПДВ - 800 грн). 15.09.08 ВАТ «Фотон» уклало договір з фірмою «Флеш» терміном на 3 дні, на підставі якого був оформлений рахунок. 16.09.08 ПК було доставлено і встановлено.

Завдання 2.13. Заповнити довідники необхідною інформацією. Виконання завдання

Відкрийте план рахунків і визначте, чи ведеться аналітичний облік щодо цих рахунків і які довідники слід заповнити для відображення господарської операції.

У довіднику Контрагенти утворіть групи Банки, Покупці, Постачальники, Засновники, Інші і впорядкуйте субконто цього довідника у групи. Заповніть групу довідника Постачальники новим субконто за такими даними:

 

Реквізит

Значення

Організація

ПП «Флеш»

Код

Черговий {вибирається програмою)

Повна назва

Приватне підприємство «Флеш»

Фізична та юридична Тел. адреси

м. Львів, 52-50-51 вул. Топольна, 11/2

Директор

Кузьма Олексій Павлович

Головний бухгалтер

Аксьонова Тамара Михайлівна

Контакт з

Аксьонова Тамара Михайлівна

Вид взаєморозрахунків

У розрізі договорів

Основний вид торгівлі

Передоплата

Основний договір

Без договору

Код ЄДРПОУ

04977564

П/р                                        260041980 у Другій Львівській філії АКБ «Надра»,

МФО 325246

• У довіднику Необоротні активи утворіть групи Основні засоби, Нематеріальні активи, Інші необоротні активи, Інші необоротні матеріальні активи. У групу Основні засоби внесіть нове субконто ПК «Пентіум 4» за такими даними:

 

Реквізит

Значення

Код

Порядковий

Найменування

ПК Пентіум 4

Повне найменування

ПК   Пентіум   4   Інтел/512ББК/ 60Гбайт НББ/СБ-К

Вид необоротного активу

Основні засоби

Рахунок обліку

106

Початкова вартість (без ПДВ)

4000

Інвентарний номер

2

Вид діяльності

Основна діяльність

Чи нараховувати зношення в податковому обліку

Так

Рахунок витрат

831

Вид витрат

Амортизація ОЗ, НМА та ін.

Метод нарахування амортизації

Прямолінійне списання

Ліквідаційна вартість

0

Термін корисного використання

36 місяців

Група

2

 

Завдання 2.14. Оформіть документи для відображення операції придбання основного засобу. 1) Розв'язання задачі в бухобліку.

 

Документи

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1.

Договір

Договір на передоплату {перша подія)

 

 

4800

2.

Рахунок вхідний

Рахунок постачальника

 

 

4800

3.

Прибуткова накладна

Прийнято до оплати рахунок постачальника

152

631

4000

 

 

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ

6415

631

800

4.

Введення в експлуатацію

Зараховано на баланс підприємства введений в експлуатацію основний засіб

106

152

4000

5.

Запис книги придбання

 

 

 

 

 

2) Розв'язання задачі в програмі. Оформіть документ Договір з такими реквізитами:

Реквізит

Значення

Номер

Без змін (вибирається програмою)

Дата

15.09.08

Номер договору постачальника

160

Контрагент

Флеш

Вид ПДВ                 Вид торгівлі

20\% Передоплата

Початок договору     Кінець договору

15.09.08 17.09.08

Сума з ПДВ

4800

Вид ВД/ВР               Придбання та поліпшення невиробничих ОФ

Примітка

Купівля ПК у фірми «Флеш»

 

У довіднику Контрагенти/Флеш змініть реквізит «Основний договір»: вкажіть цей договір як основний при розрахунках з даним контрагентом. Цей договір надалі буде з'являтися як реквізит за замовчуванням у всіх документах, де буде з'являтися субконто «Флеш».

У довіднику Інвестиції утворіть групи Довгострокові фінансові інвестиції, Капітальні інвестиції. У групі Капітальні інвестиції утворіть підгрупи Купівля ОЗ, Модернізація ОЗ, Купівля НМА, Купівля інших необоротних матеріальних активів. У групі Купівля ОЗ створіть нове субконто ПК Пентіум 4, для заповнення його реквізитів використайте дані довідника Необоротні активи. У цьому довіднику вказується рахунок обліку № 152.

 

 

Сформуйте документ Рахунок вхідний на основі Договору (рис. 2.11). Проведіть його і розшукайте у відповідному журналі.

Сформуйте і проведіть документ Прихідна накладна на основі Договору (рис. 2.12). Розшукайте його у відповідному журналі.

 

Приходная накладная (акт) № |пН-0000001   от|16.09.08

Номер накладной поставщика:

|548

 

Іоставщик-

 

В ид поставщика: | Отечественный поставщик т | Контрагент:

 

Валюта: |Грнвня     [7] Курс:|       1.00000 грн за 1 грн      Заказ: Договор ДГ-0000011 Г15.0Э.081

 

Место нранения: (Короленко С. I.

|...|   Что принодуем:|0С НМА, др. нео |7Г| Вид торговли: [Предоплата [7Г|

 

 

 

Рис. 2.12 до завдання 2.14. Форма документа Прихідна накладна

• Сформуйте і проведіть документи Введення в експлуатацію та Запис книги придбання (на підставі Прихідноїнакладної). Розшукайте документи у відповідних журналах.

Розшукайте проведення, сформовані документами в Журналі операцій та Журналі проведень (рис. 2.13).

Завдання 2.15. 17.09.08 бухгалтер підготувала платіжне доручення для банку і банк виконав операцію перерахунку грошей ПП «Флеш» за поставлений у порядку передоплати основний засіб.

Виконання завдання 1) Розв'язання задачі в бухобліку:

 

 

Документи

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1.

Платіжне доручення

Оплата за 03

631

311

4800

2.

Банківський витяг

Оплачено постачальникові в порядку післяоплати вартість 03

631

311

4800

Сформуйте документ Платіжне доручення на підставі Договору.

Сформуйте документ Банківський витяг на підставі Платіжного доручення (використайте режим заповнення реквізитів документа за Платіжним дорученням).

Сформуйте і проаналізуйте звіти кількох типів (Оборотно-сальдова відомість, Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 10, Аналіз субконто «Необоротні активи», Аналіз рахунку по датах).